Swedbank: pereliige ja partner ei saa olla alluvad

Swedbank logotüüp

FOTO: swedbank

Postimees kirjutas sel nädalal, et mitu maailma hinnatud tippjuhti on kaotanud ametikoha, sest rikkusid kolleegiga suhtesse astudes ettevõtte eetikareegleid. Swedbankis kui rahvusvahelises ettevõttes on need reeglid selgelt kirjas.

«Suures organisatsioonis on võimaliku huvidekonflikti vältimiseks hea omada kindlaid suuniseid. Swedbanki personalipoliitika aluseks on ettevõttesiseselt kokku lepitud väärtused ja Swedbanki personali juhtimise põhimõtted,» rääkis Swedbanki personalijuht Ülle Matt.

«Me ei reguleeri kuidagi eraldi oma töötajate eraelulisi suhteid töökeskkonnas, kuid kehtib nõue, et lähedased pereliikmed või partner ei töötaks teineteise vahetus alluvuses. Teisalt seab krediidiasutuste seadus väga konkreetsed nõudmised kõigile krediidiasutuste juhtidele ja töötajatele,» lisas Matt.

Ta selgitas, et nimetatud seadust aluseks võttes peavad kõik krediidiasutuste töötajad deklareerima kord aastas või asjaolude muutumisel majanduslike huvide deklaratsiooni, mille osaks on ka võimalikust huvide konfliktist teavitamine. «Lisaks kõigile laienevatele nõudmistele kehtivad sama seaduse alusel täiendavad nõuded krediidiasutuse juhtidele, kelleks on nõukogu ja juhatuse liikmed.»

Tagasi üles