Toetus esimesele Eesti tuumajaamale on kasvanud
Gallup: kas pooldad Eestisse tuumajaama rajamist?

Fermi Energia juhatuse esimees Kalev Kallemets.

FOTO: Meelis Meilbaum

Kantar Emori oktoobris tehtud uuringu kohaselt leiab 55 protsenti vastanutest, et Eesti võiks kaaluda uue põlvkonna väikese tuumajaama ehitamist. Veel aprillis toetas seda 51,2 protsenti inimestest.

Uuringu tellis kaasaegse väikese tuumajaama arendaja Fermi Energia OÜ. Osaühingu üks juhte Kalev Kallemets ütles, et Eestis on teadmised ja arutlus kaasaegse tuumaenergia võimaluse osas alles algusjärgus, kuid on julgustav, et sellisel keerulisel teemal on toetav hoiak selgelt suurem kui negatiivne.

«Loodan, et see annab poliitikutele natuke kindlust, et sarnaselt Soomele ja Rootsile ei ole tuumaenergia kasutusele võtu kaalumine Eestis poliitiline enesetapp, vaid koos teiste kliimaneutraalsuse eesmärgist tulenevate küsimustega oluline teema, mis vajab süsteemset teadmiste arendamist ja koostööd spetsialistidega,» märkis ta.

Väikse moodulreaktori ehitamise eelistena toovad inimesed enim välja varustuskindluse tagamist iga ilmaga, soodsamaid elektrihindu ja süsinikheitme vähenemist. Kõige suuremate probleemidena toodi välja tuumajäätmete hoiustamist ja avariiriski.

Muu hulgas selgus küsitlusest, et mehed on tuumajaama kasutusele võtu suhtes oluliselt pooldavamad kui naised. Kõige rohkem on tuumajaama mittepooldajaid Ida-Virumaal, pooldajaid aga Lõuna-Eesti maakondades.

Kui inimestelt küsiti, milliste elektritootmise viiside arendamist pooldatakse, kui põlevkivi tootmine tulevikus väheneb, siis eelistatakse enim päikese- ja tuuleenergiat ning seejärel uue põlvkonna tuumaenergiat. Juba märkimisväärselt vähem toetatakse maagaasist ja hakkepuidust elektri tootmist ning põlevkivielektri tootmist õlitootmise kõrvalt.

Kantar Emor küsitles oktoobris veebiintervjuude kaudu 1324 Eesti inimest vanuses 15–84 aastat. Uuringu tellis Fermi Energia. Inimestelt küsiti kokku neli küsimust:

1. Kas pooldate uue põlvkonna väikese tuumajaama kasutamise kaalumist Eesti elektri varustuskindluse tagamiseks?

2. Millist elektri tootmise liigi arendamist Eestis pooldate, arvestades põlevkivist elektri tootmise vähendamisega?

3. Millised on teie hinnangul peamised väikese moodulreaktori Eestis arendamise plussid?

4. Millised on teie hinnangul peamised väikse moodulreaktori Eestis arendamise miinused? 

Fermi Energia eesmärk on tuua Eesti energiatootmine 21. sajandisse, arendades kaasaegse väikse tuumajaama, mis tagab iga ilmaga Eesti varustuskindluse elektriga, soodsa hinna elektritarbijatele ning riigi kliimaeesmärkide täitmise.

Fermi Energia on asutanud Eesti tuumaenergia ja füüsika doktorikraadiga spetsialistid Mati Jeltsov, Kaspar Kööp, Henri Ormus ja Mait Müntel ning energiamajanduse spetsialistid Sandor Liive ja Kalev Kallemets. Tänaseks on ettevõttesse kaasatud jaanuaris 2020. aastal avaldatava teostatavusanalüüsi teostamiseks 280 000 eurot.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles