Sisuturundus

Huawei: 5G vajab värsket vaadet ja sektoriteülest koostööd

FOTO: Huawei Technologies Co Ltd

Huawei aseesimees Ken Hu tõi eelmisel nädalal Zürichis Mobile Broadband Forumil esile 5G võrkude kasutuselevõtu esmaseid kogemusi. Foorumil arutleti ka 5G-d ees ootavate väljakutsete üle, et leida võimalusi selle kasutuselevõtuks üle maailma.

“Oleme teinud esimeste 5G võrkude kasutusse võtmisega suuri edusamme, kuid selleks, et 5G lahendused päriselt kõigi inimesteni jõuaks, on vaja ületada veel mitu takistust sagedusalade kasutuse, võrguressursside ja sektoriteülese koostöö osas. 5G ei ole lihtsalt kiirem 4G, vaid mängib tulevikus meie eludes hoopis teist rolli,” rõhutas Hu.

5G tehnoloogia jõudis esimeste reaalsete klientideni oluliselt kiiremini kui see juhtus 4G puhul. Praeguseks on käima lükatud juba 40 5G teenust kokku 20 turul.  Selle aasta lõpuks on 5G sektorisse lisandumas enam kui 60 teenusepakkujat.

Esimesena võttis 5G võrgu kommertskasutusse Lõuna-Korea. Poole aastaga sõlmisid sealsed teenusepakkujad enam kui kolm ja pool miljonit 5G sideteenuse lepingut. Suure osa liitujatest moodustasid seejuures inimesed, kes tahtsid kasutada virtuaal- ja liitreaalsust või 360-kraadise vaatega HD-spordiülekandeid. Ainuüksi nende teenuste tarbimise andmemaht on kasvanud kolmekordseks – keskmiselt 1,3 gigabaidini kuus ühe kasutaja kohta.

Hu sõnul on erinevad tööstusharud 5G-lahendusi kasutades suutnud juba ka reaalset lisandväärtust luua. “Me ei tea veel, milliseid lisanduvaid kasutusvõimalusi tulevik toob, kuid juba praegu on selge, et 5G-st võidab kogu tööstussektor,” hindas Ken Hu.

Sagedusvahemikud vajavad laiendamist ja olevasolevat taristut tuleb nutikalt töösse rakendada

Üheks peamiseks 5G arengupiduriks on vabade sagedusvahemike puudus. “Me loodame, et riikide valitsused leiavad lahendusi laiemate sagedusvahemike eraldamiseks teenusepakkujatele ja mõtlevad ka paindlikumate hinnastamismudelite peale, et teenusepakkujatel oleks lihtsam uusi teenuseid turule tuua.”

Kindlasti tuleks Huawei aseesimene sõnul valitsustel hakata mõtlema ka sellele, milliseid sagedusvahemikke on võimalik kommertskasutuseks eraldada viie või kümne aasta pärast, lisades, et 6 MHz vahemikud oleksid selleks heaks lähtepunktiks.

“Väljakutseks on edaspidi kindlasti ka see, et tugijaamade paigaldamiseks sobivaid kohti on alati vähem kui tarvis. Olukorra parandamiseks tuleb avalikus kasutuses olevat taristut maksimaalselt ära kasutada ja luua võimalused erinevate kommunikatsioonide kasutamiseks,” selgitas Hu ja tõi näitena esile Shanghaid, kus  linnavalitsus on loonud standardi multifunktsionaalsete tänavapostide jaoks, mis täidavad valgustuse kõrval veel teisigi rolle. 2020. aastaks paigaldatakse seal niisuguseid tänavaposte viiesajale kilomeetrile avalikele teedele, millega lisandub linnaruumi 30 000 5G tugijaama. Seda on kolmveerandi võrra enam kui praegu kogu linna peale kokku.

Ka Euroopas töötavad valitsused selle nimel, et avalikus kasutuses olevat taristut saaks hõlpsamalt kasutada ka 5G jaamade paigalduseks – näiteks sobivad selleks valgusfooride ja suuremate tänavaviitade postid ja ka näiteks bussiootepaviljonid.

Sektoriteülese koostöö edendamiseks Euroopas lõi Huawei koos Sunrise’iga Zürichisse esimese 5G innovatsioonikeskuse, kus ettevõtted saavad ühiselt tööstusharupõhiseid 5G lahendusi välja töötada.

“Igal riigil on omad majanduslikud tugevused. Neile tuleb tähelepanu pöörata, et ka riigid ise saaksid oma tugevustest 5G lahendusi arendades enim kasu,” rõhutas Ken Hu.

Tagasi üles
Back