Kohus jättis kahe Aidu tuuliku otsad lahtiseks

Sisenemist keelav politseilint tänavu kevadel Aidu tuulepargis.

FOTO: Eero Vabamägi

Tallinna halduskohus ei võtnud neljapäevase otsusega seisukohta selle osas, kas ehitustegevus Aidu tuulepargi vaidlusaluste tuulikute 4 ja 5 osas on õiguspärane või mitte.

Vaidlus puudutab kahte tuulikut, mille tõttu politsei Aidus viibimiskeelu kehtestas ning mida tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet lammutada on ähvardanud. Ülejäänud 28 tuuliku püstitamisega tegid Sõnajalad juba algust.

Samuti ei tuvastanud kohus, et tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) ettekirjutus, millega peatati juba püstitatud tuulikute ehitustegevus, on õigusvastased.

Tallinna halduskohtu menetluses oli Andres ja Oleg Sõnajala Eleon Greeni kaebus TTJA 12. aprilli ettekirjutuse ja selle 22. aprilli täienduse tühistamiseks, mis puudutasid ehitustegevuse peatamist Aidu tuulepargi kinnisasjadel.

Kohus tegi 26. septembril Eleon Greenile ettepaneku kaebuse nõude muutmiseks – TTJA 10. septembri ettekirjutuse tühistamiseks, millega peatati tuulikute 4 ja 5 ehitustegevus. Sel juhul oleks kohus saanud võtta seisukoha ehitustegevuse õiguspärasuse osas.

7. oktoobril teatas Eleon Green, et ei soovi nõuet muuta ja esitas taotluse menetluse lõpetamiseks tulenevalt vaidlustatud haldusaktide ammendumisest.

Kohtu hinnangul on kaebaja seisukoht ettekirjutuse ja selle täienduse ammenduvuse kohta õige, kuna ei saa olla vaidlust selles, et haldusakti kehtivust ei seotud tähtajaga, vaid kindlaksmääratud sündmusega – ettekirjutised olid määratud kehtima kuni seotud asjas lahendi jõustumiseni.

Selleks sündmuseks oli riigikohtu 10. septembri määruse, millega keelduti määruskaebust menetlusse võtmast, allkirjastamine ja avalikult teatavaks tegemine. Avalikult teatavaks tegemine on määruse kohtukantselei kaudu elektrooniliselt kättetoimetamine.

Kohtu teatel puudub vaidlus, et menetlusosalised said allkirjastatud määruse kohtute infosüsteemi andmetel elektrooniliselt kätte enne TTJA 10. septembri haldusakti andmist.

Kuna haldusakt ammendus ning kaebaja ei soovinud nõuet muuta, siis lõpetas kohus vaidluse menetluslikel põhjustel. Seega ei teinud kohus sisulist lahendit.

Kohus ei võtnud seisukohta selles osas, kas ehitustegevus tuulikute 4 ja 5 osas on õiguspärane või mitte. Samuti ei tuvastanud kohus, et TTJA ettekirjutus ja selle täiendus on õigusvastased.

«Seega ei saa arendajal pärast menetluse lõpetamist olla kindlust selles, et ehitustegevuse jätkamisel on see õiguspärane tegevus,» märkis kohtupressiesindaja.

Neljapäevast määrust saab vaidlustada ringkonnakohtus 15 päeva jooksul.

Eleon Greeni esindav vandeadvokaat Silja Holsmer advokaadibüroost Supremia ütles neljapäeval pressiteate vahendusel, et Eleon Green taotles kohtult menetluse lõpetamist TTJA ettekirjutuste ammendumise tõttu, mis välistab kohtul tühistamiskaebuses menetluse jätkamise ning halduskohtu kolmeliikmeline kolleegium vastava seisukohaga nõustus.

Ta lisas, et Eleon Greenil on õigus esitada riigile vastavate ettekirjutustega tekitatud kahjude hüvitamiseks iseseisev kaebus kolme aasta jooksul arvates kahju tekitamisest.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles