Uuring: tööandjad ei taha värbamisel palganumbrit välja öelda

Embargoed to 0001 Tuesday October 01 File photo dated 06/08/13 of a person using a laptop keyboard. Schoolchildren seeking solace online are being affected by the latest toxic social media trend - "sadfishing", a new report warns.

FOTO: Dominic Lipinski / PA Wire/PA Images

Kõigest 28 protsenti tööandjatest avaldab alati oma tööpakkumised palgaga, teised kas ei julge või ei pea sead vajalikuks. Samas enamuse töötajate jaoks on palk just esimene põhjus, miks tööpakkumisi vaadata ja töökohta vahetada, selgub tööportaali CV Online'i uuringust.

Küsitluse järgi pole pooled tööandjatest soovinud palgatingimusi tööpakkumisi juures avalikustada, 22 protsenti on seda teinud mõnikord ja vaid 28 protsenti on seda teinud alati.

CV Online'i turundusjuht Maris Viires ütles, et Lätis on juba seadusega kehtestatud palgaga tööpakkumiste näitamine. «Juhul kui see oleks ka Eestis nõutud, siis küll tööandjad õpivad selle seaduse ümber end vingerdama. Hirmud nende poolt on mõistetavad ja see tõenäoliselt ei muutu oluliselt ajas,» lisas ta.

Viires jätkas, et alati toimub heade inimeste üleostmine, samuti alati jagub neid, keda huvitab töökoha juures peamiselt palk ja on ka neid olemasolevaid töötajaid, kes tunnevad, et uusi tööle asujaid poputatakse ja väärtustatakse enam kui neid.

Peamiste hirmude ja takistustena tõid tööandjad esile, et palgasüsteem on sageli mitmeosaline ja raske on täpseid tingimusi töökuulutuses lahti kirjutada. Samuti kardetakse seda, et olemasolevad töötajad saavad vähem palka kui uued ning palkade avalikuks tulek tekitaks pingeid.

Lisaks kardetakse, et palgatingimuste näitamisel meelitatakse ligi madala motivatsiooniga rahamaiaid kandidaate või jätavad väga head kandidaadid kandideerimata, kuna palk algselt ei motiveeri. Samuti ollakse veendunud, et palga avalikustamist võivad konkurendid üleostmisel ära kasutada.

Ainult 20 protsenti värbajatest usub, et Eestis peaks seaduslikult olema nõutud palgaga töökuulutuste avaldamine, seevastu 70 protsenti tööandjatest peab palga avalikustamist töökuulutuse juures ebavajalikuks.

Samas küsis CV Online palgaga seotud küsimusi ka 859 eraisiku käest ja selgus, et kõige olulisem põhjus töökoha vahetamiseks on siiski palk. Seda mainis 76 protsenti inimestest. Kui tööportaal küsis kandidaadi käest, mida saaksid nemad teha, et inimene oleks tööturul ja tööotsinguis tulemuslikum ja edukam, siis ülekaalukalt kõige rohkem klikke sai valik «avaldama rohkem palgaga tööpakkumisi».

Tagasi üles