Kärdla suur rahapesukahtlus jõuab kohtusse

Rahapesu.

FOTO: Shutterstock

Ringkonnakohus võttis menetlusse prokurör Küllike Kase apellatsiooni Pärnu maakohtu otsusele ning määras kohtuistungi ajaks 27. novembri, kirjutab Hiiu Leht.

Kohtu pressiesindaja Anneli Vilu ütles, et pärast istungit määrab kohus eelduslikult otsuse kuulutamise aja.

Prokurör Küllike Kask esitas 13. septembril Pärnu maakohtu otsusele apellatsiooni, millele oli süüdistatavatel võimalik ka oma vastus esitada.

Pärnu maakohus tegi 30. augustil kuus aastat kestnud nn Kärdla sadama kohtuasjas otsuse, millega mõistis õigeks kohtuasja viimased süüdistatavad. «Ootasin muidugi teistsugust otsust, süüdimõistvat otsust. Eks nüüd tuleb väga põhjalikult tutvuda selle otsuse sisuga ja siis otsustada, kas kaevata otsus edasi või mitte,» ütles prokurör Küllike Kask kohtuotsuse kuulutamise järel Hiiu Lehele.

Süüdistuses oli Raigo Sahtelile, Urmas Varrisele, OÜle Seller Hulgi süüks arvatud rahapesu toimepanemist grupis ja suures ulatuses, Tanel Malka ja OÜd Faasion süüdistati suures ulatuses grupis toime pandud rahapesule kaasaaitamises. Süüks pandi neile ka dokumentide võltsimist ja võltsitud dokumentide kasutamist, Sahtelit süüdistati ka neile kuritegudele kihutamises.

Kohus mõistis kõik süüdistatavad eelnimetatud süüdistustes õigeks.

Tagasi üles