Valitsus plaanib finantssektoris kehtestada kümnetesse miljonitesse ulatuvad trahvid

Eurod. Pilt on illustratiivne.

FOTO: Elmo Riig

Justiitsminister Raivo Aeg esitab neljapäevasel istungil valitsusele heaks kiitmiseks eelnõu, mille alusel kehtestatakse edaspidi finantssektoris ja andmekaitse valdkonnas kõrgendatud ülemmääraga rahatrahviks väärteo eest kuni 20 miljonit eurot. 

Nimelt on minister teinud ettepaneku täiendada karistusseadustiku üldosa nii, et seadus võimaldaks täita Euroopa Liidu õiguses sätestatud nõudeid ja kohaldada konkreetsetes valdkondades – finantssektor ja andmekaitse – teatud rikkumiste eest senisest suuremat rahatrahvi ülemmäära, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo. 

Eelnõuga nähakse ette õiguslik raamistik suurema ülemmääraga rahatrahvide kehtestamiseks. Konkreetsed väärteokoosseisud ja karistused pannakse paika eraldi eelnõuga.

Kõrgendatud ülemmääraga rahatrahv on erandlik rahatrahvi liik, mida saab kohaldada põhjendatud juhul ning siis, kui see on vajalik Eestile siduva rahvusvahelise kohustuse täitmiseks. Rahvusvahelise kohustuse mõiste hõlmab nii sõlmitud välislepinguid kui ka Euroopa Liidu õiguse allikaid.

Kõrgendatud ülemmääraga rahatrahvina on edaspidi võimalik nii füüsilisele kui ka juriidilisele isikule mõista väärteo eest karistuseks kuni 20 miljonit eurot või kuni kolmekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastav summa.

Juriidilise isiku rahatrahvina võib arvestada samuti kuni 15 protsendiga juriidilise isiku või seaduses sätestatud juhul tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

Eelnevate muudatusega seoses tõstetakse ühtlasi juriidilisele isikule kuriteo eest ette nähtud rahalise karistuse ülemmäära 16 miljonilt eurolt 40 miljoni euroni. Samuti loobutakse põhimõttest, mille kohaselt ei tohi käibe põhjal arvutatud rahaline karistus olla suurem rahalise karistuse fikseeritud ülemmäärast.

Kõrgendatud ülemmääraga rahatrahvi mõju tasakaalustamiseks pikendatakse rahatrahvi tasumise tähtaega praeguselt 15 päevalt 45 päevani. Samuti tehakse muudatused, mis toovad senisest enam esile rahatrahvi ositi tasumise võimalust.

Muudatused on planeeritud jõustuma järgmise aasta 1. juulil.

Tagasi üles