Ametiühing: paljud bussi- ja veokijuhtid ei saa endiselt miinumumtöötasu

Bussijuht. Pilt on illustreeriv

FOTO: Pexels / CC0 Licence

Transpordi Ametiühingu kinnitusel ei taga paljud riigisisese kaubaveo ja bussiettevõtted endiselt juhtidele kehtivat kohustuslikku miinimumtöötasu.

Ametiühing tuletab turuosalistele meelde, et lisaks riiklikule miinimumtasule on tööandjad kohustatud pidama kinni laiendatud kollektiivlepinguga kehtestatud sektoripõhisest miinimumtöötasust, mis on kokku lepitud tööandjate ühingu või liidu ja töötajate ühingu või liidu poolt. Laiendatud kollektiivleping kehtib kõikidele turuosalistele olenemata kuulumisest tööandjate või töötajate ühingusse.

Transpordi sektoris kehtib täna Eestis kaks laiendatud kollektiivlepingut, üks riigisisesel kaubaveol ning teine bussinduses. Riigisisesel kaubaveol on laiendatud kollektiivlepinguga kehtestatud alates 1. maist 2019 autojuhi miinimumkuutöötasu 950 eurot, mis tõuseb 2020. aastal 1000 euroni ja 2021 on miinimum 1100 eurot kuus.

Transpordi Ametiühingu juhatuse esimehe Üllar Kallase sõnul on kõigil töötajatel, kellele ei ole tagatud miinimumtasu, õigus esita nõue vähemmakstud töötasu nõudes kolm aastat tagant järele. «Transpordi Ametühing julgustab kõiki töötajaid vähem makstud töötasu nõuet esitama ning abistab ametiühingu liikmeid nõude esitamisel tasuta,» lisas Kallas.

«Ka riigil on väga suur roll tagamaks, et turul oleksid tagatud ettevõtetele võrdsed tingimused ning ebaausad ettevõtted ei saaks konkurentsieelist. Lisaks petetud töötajatele jääb ka riigil neis ettevõtetes saamata suur osa töötasumaksudest,» rõhutas Kallas.

Tööinspektsioon informeeris 2019. aasta kevadel 1406 äriühingut, kus töötas kokku 4208 töötajat, et riigisisese kaubaveo autojuhtidele tuleb maksta vähemalt kehtivat miinimumtasu. Informeerimise tulemusena muutus töötasu 39 protsendil töötajatest.

2019. aasta sügisel informeeris tööinspektsioon 131 ettevõtet, et maksuameti andmetel ei ole neis ettevõtetes tagatud täistööajaga töötavatele bussijuhtidele laiendatud sektoritaseme kollektiivlepingust tulenevat miinimumtasu 945 eurot.

Tagasi üles