Konkurent vihastas: Circle K kahtlustab Alexelat riigiabi reeglite rikkumises

Alexela juht Alan Vaht. FOTO: Eero VabamÄgi/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Circle K hinnangul võis Alexela rikkuda riigiabi reegleid, kui müüs klientidele 16. septembri hommikul surugaasi (CNG) hinnaga 0,001 eurot kilogrammi kohta.

Alexela teatas samal päeval meediale saadetud pressiteates, et kella 10–11 saab rohegaasil sõitvatesse sõidukitesse tankida biometaani nullhinnaga, ja seda Tartus, Võrus, Jüris ning Tallinnas Sikupilli ja Pääsküla tanklates.

Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) on otsustanud anda riigiabi Alexela Oil ASile ja Alexela Tanklad OÜ-le metaanitanklate rajamiseks ning kohalikule taristule antava investeeringuabina, kokku umbes 1,5 miljoni euro ulatuses.

«Biometaani kasutuselevõttu toetab riik ka muude soodustavate meetmetega, näiteks  selle vabastus aktsiisist, biometaani tootmise toetused, kohustus kasutada biometaani munitsipaaltranspordis. Seega on äärmiselt oluline, et riigiabi biometaani tootmise ja transpordisektoris kasutuselevõtu toetamismeetmete raames kasutatakse õiguspäraselt, turumoonutusi vältides ning riigi ressursse õiguspäraselt kasutades,» seisab Circle K-d esindava advokaadibüroo Nove OÜ pöördumises majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile, rahandusministeeriumile ja keskkonnainvesteeringute keskusele.

«Riigiabi mittesihipärase kasutamise tuvastamise korral on vajalik rakendada finantskorrektsioone ning nõuda riigiabi tagasi,» märgib Cirlce K. Alexela käitumine riigiabi toel rajatud taristu kaudu ja riigiabi toel toodetud biometaani CNG tasuta võõrandamisel ei saa konkurendi hinnangul olla kooskõlas biometaani tootmise ja tarbimise toetusmeetmetega.

Circle K teatel on meetmete eesmärk tõepoolest soodustada biometaani kasutuselevõttu, kuid seda üksnes proportsionaalselt ja viisil, mis ei moonuta konkurentsi – vastasel juhul tekib vastuolu Euroopa Komisjoni üldise grupierandi määrusega ja selle alusel kehtestatud riigisiseste õigusaktidega.

Konkurent märgib, et riik maksab biometaani tootjale toetust transpordis tarbitud biometaanilt 100 eurot ühe megavatt-tunni kohta, millest lahutatakse maagaasi jooksva kuu keskmine turuhind, umbes 15 eurot.

«Tootjale makstakse toetus välja gaasimüüja tarbimisse lastud gaasi koguse andmete põhjal (päritolutunnistuste kustutamine). Seega on võimalik tootjal saada ligikaudu 85 eurot tulu isegi juhul, kui lõpptarbimisse lastakse biometaani tasuta,» märgib Circle K.

Biometaani tasuta äraandmine ning selle eest rahalise toetuse või rahaliselt hinnatava statistika vastusaamine on Circle K-d esindava advokaadibüroo hinnangul toetusmeetmete kuritarvitamine.

«Kuritarvituse vältimiseks on toetusmeetmete puhul ette nähtud regulatsioon, et toetuse osakaal ei tohi ületada teatud protsenti abikõlbulikest kuludest, millest arvatakse maha taotleja realistlike prognooside alusel tegevuskasum. Biometaani tasuta võõrandamisel on toetuse saaja kunstlikult vähendanud oma tegevuskasumit, mis viib põhjendamatult suurema toetuse saamiseni,» märgib Circle K.

Samuti jääb CNG tasuta võõrandamisel riigil laekumata käibemaks. Tasuta võõrandamine on võimalik, kuna riik on otsustanud tinglikult CNG torustiku kaudu transpordivahendisse jõudnud biometaani mitte maksustada aktsiisimaksuga.

Tasuta müügist tekib tanklaomanikele statistika, mida saab raha eest võõrandada hinnaga 50–70 eurot megavatt-tunni kohta. «Piltlikult on biometaani tanklatel otstarbekas kehtiva toetuste ja statistika võõrandamise skeemi korral lasta tanklates biometaani õhku, kui kogu toodetud kogust ei suudeta ära müüa – või siis jagada seda gaasisõidukitesse tasuta,» seisab pöördumises.

Arvestades Alexela grupi ettevõtetele märkimisväärselt osutatud riigiabi ning nende hiljutist tegevust biometaani tasuta võõrandamisel, palub Circle K-d esindav advokaadibüroo Nove OÜ rahandusministeeriumil koostöös rakendusüksustega teha järelevalvet Alexelale määratud riigiabi õiguspärase kasutamise osas ning rikkumise korral keelduda edasistest väljamaksetest või nõuda toetus tagasi.

Toimetus ootab lugejate küsimusi
Saada
Tagasi üles
Back