Minister Järvik süüdistab meediat ja VTA-d hirmu külvamises
Ministeerium: M. V. Wooli tooted on ohutud.

Maaeluminister Mart Järvik.

FOTO: Matti Kämara / Põhjarannik

Maaeluminister Mart Järviku sõnul puuduvad igasugused tõendid, et M.V. Wooli tooted oleks põhjustanud inimeste surma ning meedia ja VTA korraldatud «avalik hukkamine» on tekitanud Eesti toiduainetööstusele tohutut kahju. 

«Möödunud nädalal ilmusid erinevates meediakanalites süüdistused, et Eesti kalatöötleja M.V. Wooli tooted on põhjustanud üle Euroopa, sh Eestis inimeste surma,» kirjutab Järvik.

«Vastutustundetute ja põhjendamatute süüdistustega on nädalaga Eesti toiduainetetööstusele juba tekitatud nii ulatuslik rahaline kui ka mainekahju. Meie kaubanduspartnerite silmis on löögi saanud  Eesti kui usaldusväärse tootja maine. Siseriiklikult on tarbijad loobumas või loobunud mitmete kalatoodete tarbimisest.»

«Maaeluministrina on minu jaoks tähtis nii rahvatervis kui ka Eesti toiduainetetööstuse, sh kalatööstuse usaldusväärsus ja käekäik. Seetõttu pean lubamatuks Eesti meedias toimuvat «avalikku hukkamist», mille käigus püütakse üldsust hirmutada, et Eesti kalatöötlejate teatud tooted on tervisele ohtlikud ning põhjustavad inimeste surma. Taolise paanika külvamisega ei kahjustata mitte ainult ühe ettevõtte mainet, vaid terve Eesti kalatööstuse usaldusväärsust.»

«Avalikkuse hirmutamine ja meedias toimuv kohtupidamine ei sobi õigusriiki. Õigusriigis ei määrata toidu ohutust ajakirjanduse pealkirjade alusel, vaid seaduses ettenähtud riikliku järelevalve menetluse käigus, järgides kõiki seaduses toodud nõudeid.»

«Kõik, sh ametnikud, kes on sellisele õigusvälisele «paralleelmenetlusele» kaasa aidanud, peavad tunnetama oma vastutust.»

«Ministeerium kinnitab, et Eesti kalatööstuses, sh M. V. Woolis valmistatud tooted, on praegustel andmetel ohutud. Vastupidiseid tõendeid seni ei ole Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) ministrile esitanud. Toiduseadus näeb ette väga selged ja jõulised abinõud, et takistada tervisele ohtlike toodete turule pääs. Olukorras, kus ettevõtja on VTA tegevuse kohtusse kaevanud, ei pea VTA ametnikud «Pealtnägijasse» ega mujale meediasse minema, et avalikkuses kahtlusi külvata ning kohtu suhtumist kallutada, vaid ootama ära kohtulahendi.»

«Maaeluministrile ei ole esitatud ühtegi riikliku järelevalve menetluses kogutud tõendit, mis võimaldaks väita, et M. V. Wooli poolt valmistatud kalatooted on põhjustanud isikute surma. Terviseamet on järjekindlalt väljendanud seisukohta, et olemasolevate faktide ja väidete põhjal ei ole võimalik asuda seisukohale, et M. V. Wooli toodete söömine on põhjustanud inimeste surma.»

«Kahjuks ei ole teema käsitlemisel pööratud tähelepanu asjaolule, et kõikide toitude, sh toorkalast toodete, puhul tuleb jälgida tähelepanelikult säilitamistingimusi ning näidustusi. Nii näiteks on toorkalast toodete puhul oluline kinni pidada ettevõtja poolt ette nähtud säilitamistemperatuurist. Vastasel juhul luuakse soodne pinnas bakterite levikuks ja kasvuks. Samuti ei peaks toorkalast tooteid tarbima rasedad, imetavad emad ning madala immuunsustasemega inimesed.»

«Maaeluminister kinnitab, et nii ministeerium kui ka VTA jälgivad järjepidevalt, et Eesti tarbijate lauale ei jõuaks ohtlikud kalatooted. Samas tuleb viivitamatult välja töötada abinõud, et taastada Eesti kalatööstuse usaldusväärsus ja maine ning kaupmeeste ja tarbijate usaldus Eesti kalatoodete suhtes.»

Mis juhtus?

Möödunud nädalal ilmusid artiklid ja telelood, mis kirjeldasid, kuidas perefirma M.V Wooli tehases pesitsenud listeeriabakter võib olla nakatanud inimesi, kellest mitmed on eelmisel aastal surnud. Näiteks kahel listeroosi surnud eestlasel tuvastati konkreetne puhangutüvi 1247, mida leiti ka M.V Wooli tehasest ja kalatoodetest. 

Veterinaaramet on Listeria monocytogenesi bakterit leidnud M.V Wooli kalast nii tänavu märtsis kui ka augustis. See, et bakter elab tehases edasi, on ameti sõnul vägagi tõenäoline. Teisalt on ettevõte proovide võtmise vaidlustanud ega ole tulemustega nõus. 

Tagasi üles
Back