Sisuturundus

Kelle käes on Eesti arengu võti?

Andres Koppel, Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees

FOTO: Aaron Urb

Edukal riigil on vaja tarku ja toi­mekaid inimesi, kes on kursis maailmas toimuva­ga, võimelised ette nägema, mis toimuma hakkab ja südikad neid teadmisi ära kasutama. On vaja et­tevõtluse ja teaduse koostööd.

Selle saavutamiseks allkirjastasid presiden­di kutsel pea kõik erakonnajuhid ning teadlaste ja ettevõtjate tippesindajad möödunud aasta lõpus Eesti teadusleppe, millega kõik osapooled võtsid endale kohustused. Kuigi seda lepet on tavaliselt seondatud teaduse ja innovatsiooni riigipoolse rahastamise kasvuga, tähendab see palju enamat – nimelt seda, et teadlased ja ettevõtjad asuvad senisest tõsisemale koostööle, sest teisiti lihtsalt 21. sajandil enam edasi ei saa.

Teadustöötajate arv töötlevas tööstuses on 2011. aastast langenud

FOTO: Infograafik

Kogumikus „Eesti teadus 2019“ tõdetakse, et teadustulemuste tootlikkuseks pööramisel on võt­meroll ettevõtetes töötavatel teadustöötajatel ja ettevõtete valmisolekul neid värvata. Kui vastava kogemusega töötajad puuduvad, pole ka tõenäo­line, et ettevõtte arengule pikka perspektiivi pak­kuv teadus- ja arendustegevus saaks majanduse konkurentsivõime paranemisele kaasa aidata.

Teadustöötajate arv riigis tervikuna on 2011. aastast langenud.

FOTO: Infograafik

Eesti puhul on märgata muret tekitavat ten­dentsi, et alates 2011. aastast on teadus­töötajate arv langenud nii riigis üldi­selt kui ka töötlevas tööstuses (vt joonis). Mida vähem on ettevõt­tes teadustöötajaid, seda keerukam on leida ühist keelt koostööks teadusasutustega ja kasutada seal peituvaid võimalusi ettevõtte hüvanguks.

Meil on juba praegu mitmeid või­malusi, mis aitavad ettevõtetel seda kitsaskohta ületada. Olgu näiteks toetused doktorantide vär­bamiseks, teadlastega koostöös rakendusuurin­gute läbiviimiseks või ettevõtete erialaliitudesse teadusteemades hästi orienteeruvate arendus­nõunike palkamiseks. Viljakas koostöö saab algu­se asjatundlikest inimestest ja toetavast koostöö­võrgustikust. Õppigem headest kogemustest ja pingutagem selle nimel, et teaduse ja ettevõtluse koostoimes liiguks Eesti edasi.

FOTO: Eesti Teadusagentuur, Euroopa Regionaalarengu Fond

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles