Kanada teeb Eesti tuumajaama projektile silma

Neljanda põlvkonna tuumajaam FOTO: Arendaja

FOTO: Arendaja

Kanada tuumaenergeetika tööstus huvitub Kalev Kallemetsa ja Sandor Liive osalusega Fermi Energia Eesti tuumaenergia projektist. 

Nimelt kohtus Fermi Energia juhatuse esimees Kalev Kallemets Kanada Tuumaenergia Tööstuse Liidu presidendi Ron C. Oberthiga. Üheskoos arutati võimalusi Eesti ja Kanada tuumaenergia alaseks koostööks ja vahetati kogemusi, teatas ettevõte. 

Kanada on üks maailma juhtivaid tuumaenergia riike, kes enda tehnoloogiat ekspordib. Nende arendatud reaktori tüüp CANDUt on ehitatud üle kolmekümne – lisaks Kanadale veel Lõuna-Koreas, Hiinas, Argentiinas, Indias ja Rumeenias. Seejuures on fookusesse võetud ka uue põlvkonna moodulreaktorite arendamine, mis võiks Eestiski olla tõsiseltvõetav lahendus – just seetõttu on kohtumised Kanada tööstuse, ametnike ja teadlastega ettevõtte hinnangul olulised.

«Oleme suunanud oma pilgud sobiva moodulreaktori tüübi leidmiseks eeskätt lääne tootjate poole, kuna nende tehnoloogiline tase on väga kõrge ja julgeolekukaalutlustel Eesti oludesse tõenäoliselt kõige sobivam,» ütles Kallemets. 

«Kanadas on suur aktiivsus väikeste moodulreaktorite arendamisel ning siht on nende reaktorite eksportimisel ka Euroopasse, mistõttu Euroopa kliimaneutraalsuse eesmärgist tuleneva tugeva turunõudluse tekkimine oli Ron Oberthile oluline info,» lisas ta.

Ron Oberth märkis kohtumisel, et Kanada poliitika on sulgeda kõik söeelektrijaamad 2030. aastaks, mis tähendab vajadust asendada need süsinikuvaba elektritootmisega, sealhulgas tuumaenergiaga. Kõige aktiivsem on Kanadas väike New Brunswicki provints, kus on juba üks tuumajaam, kuid soovitakse täiendavalt ehitada uue põlvkonna väikseid moodulreaktoreid, et eksportida elektrit naaberprovintsidesse ja Ameerika Ühendriikidesse.

Kanada Tuumaenergia Tööstusliit liidab 242 ettevõtet, kes tegelevad tuumaelektrijaamade rajamise, komponentide, tarkvara, eriseadmete tootmise, tuumakütuse kaevandamise ja tootmisega.

Fermi Energia eesmärk on arendada kaasaegne väike tuumajaam, mis tagaks Eesti varustuskindluse elektriga iga ilmaga, soodsa hinna elektritarbijatele ning riigi kliimaeesmärkide täitmise.

Fermi Energia OÜ suuromanikud on 40-protsendilise osalusega Eesti Geoloogiateenistuse endine asedirektor Kalev Kallemets, 26 protsendiga Eesti Energia endine juht Sandor Liive ning 20 protsenti kuulub Henri Ormusele, kes on lõpetanud Rootsi kuningliku tehnoloogiainstituudi tuumaenergeetika programmi. Omanikeringi kuuluvad ka Mati Jeltsov, Kaspar Kööp ja Mait Müntel.

Tagasi üles
Back