Uuring näitab kõrget toetust II samba vabatahtlikuks tegemisele

Teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmise reformi eestvedaja, Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder.

FOTO: Remo Tõnismäe

Teise samba vabatahtlikuks muutmist toetab 68 ning vastu on 21 protsenti pensionikogujatest, selgub uuringust.

Turu-uuringute AS viis MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel septembri alguses läbi küsitluse pensionireformi teemal, mille raames plaanitakse pensioni teine sammas muuta vabatahtlikuks, edastas MTÜ. Küsitlusele vastas üle 900 inimese, kes on liitunud teise sambaga, kuid ei saa sealt veel väljamakseid.

Pensionikogujatelt uuriti nii üldisi hoiakuid pensionireformi suhtes kui ka seda, mida nad plaanivad teha, kui sambast on võimalik raha välja võtta.

Küsitlusest selgub, et teise sambaga liitunutest toetab selle vabatahtlikuks muutmist 68 ning vastu on 21 protsenti.

Pensionireformi toetajad olid uurigu andmetel ülekaalus pea kõigis sotsiaal-demograafilistes gruppides. Samuti on reformi pooldajad ülekaalus peaaegu kõikide erakondade toetajate seas, vaid Reformierakonna toetajate seas on pooldajaid ja vastaseid võrdselt 46 protsenti.

Lisaks sooviti küsitluses teada saada, kui paljud olid teise sambaga liitudes teadlikud sellest, et kogumispensioniga liitunud isiku riikliku pensioni kindlustusosak muutub väiksemaks. Seda teadis 15 protsenti küsitletutest, 81 protsenti ei teadnud ning kolm protsenti ei osanud küsimusele vastata.

Uuringu läbiviijad nendivad, et seega pole valdav osa inimestest kogumispensioniga liitudes olnud väga hästi teavitatud sellest, kuidas teine sammas mõjutab tulevikus nende pensioni.

Küsitluse viis läbi Turu-uuringute AS veebikeskkonnas 6.–10. septembrini ning kokku küsitleti 909 18-aastast ja vanemat Eesti elanikku, kes on liitunud teise pensionisambaga, kuid ei saa sealt veel väljamakseid.

Tagasi üles