Swedbank: meie rahapesuvastases töös on endiselt puudusi

Swedbank suleb 1. oktoobrist Pärnus Kaubamajaka kontori.

FOTO: Liis Treimann

Swedbank tunnistas, et Eesti ja Rootsi finantsinspektsioonide järeldused panga kohta ühtivad Swedbanki sisekontrolli tulemustega ning panga rahapesuvastases töös on olnud vajakajäämisi.

Eile õhtul esitas Swedbank vastused Rootsi ja Eesti Finantsinspektsioonile seoses pangas läbiviidava kohapealse kontrolliga. Swedbank märgib, et mitmed kahe riigi finantsjärelevalve asutuse poolt tehtud peamistest tähelepanekutest vastavad panga enda järeldustele.

Viimastel aastatel on Swedbank pidevalt täiustanud oma tugisüsteeme, protsesse ja meetodeid. Samuti on pank lõpetanud suhted klientidega, kes ei vasta kehtestatud reeglitele ega panga poliitikale.

Sellegipoolest tunnistas Swedbank, et panga rahapesuvastases töös olnud ja on endiselt teatavaid vajakajäämisi. «Ajalooliselt ei ole pank eraldanud piisavalt ressursse ja kompetentsi klientide ja kolmandate isikute rahapesuriski adekvaatseks juhtimiseks. Pangasisene rollijaotus ei ole olnud piisavalt selge ning on esinenud olukordi, mil pank ei ole järginud oma sise-eeskirju ja protseduurireegleid. «Tunne oma klienti» ja riskihindamise valdkonnad on need, kus Swedbankil on olnud ja on endiselt arenguruumi. Seda nii Rootsis kui ka Eestis,» teatas pank. 

Käesoleva aasta veebruaris kaasati rahvusvaheline advokaadibüroo Clifford Chance, et sisemiselt uurida ajaloolisi asjaolusid. Eelduslikult viiakse nimetatud uurimine lõpule 2020. aasta alguses. Clifford Chance annab ka soovitusi, et Swedbanki tegevus vastaks turu parimale praktikale ja regulatiivnõuetele. 

Käesoleva aasta aprillis loodi pangas uus Anti Financial Crime (AFC) – üksus, mis muu hulgas tegeleb ajalooliste puudujääkide tuvastamisega ning finantsrikkumiste vastaste meetmete edasiarendamisega.

Järgmine, 23. oktoobril avaldatav kvartaliraport sisaldab täpsemat informatsiooni panga rahapesuvastase võitluse kohta.

Swedbanki Rootsi nõukogu otsustas rahuldada Rootsi majanduspolitsei palve ning vabastas advokaat Erling Grimstadi kutsesaladuse hoidmise kohustusest.

Nõukogu määras Ingrid Harbo alaliseks vastavuskontrolli juhiks. Ingrid Harbo on jätkuvalt kaasatud Grupi juhtkonna töösse.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles