Kihnu Suaru sadama väikelaevade kai rekonstrueerimistööd on lõpusirgel

  • Sadama veepoolne osa ja kai on valmis, jäänud on veel vaid viimistlus
  • Sildumist võimaldavad ujuvkaid saavad vette järgmise nädala jooksul
  • Suaru sadama pidulik avamine jääb 2020. aasta hooaja algusse
  • Sadam vajaks aga veel ka uut kirdemuuli ehk lainemurdjat

Kihnu Suaru sadama vaade linnulennult 2019. aasta septembris

FOTO: Peeter Ue

Kihnu sadamas sai korrastatud järjekordne lõik sadamakaist, vastselt valminud sadamaosas saavad olema külaliskai ning kohad kihnlaste väikelaevadele.

Kihnu vallavanem Ingvar Saare ütles, et Suaru sadama väikelaevakai ehitus on põhimõtteliselt valmis. Suuremahulised tööd ehk süvendus, kaldakindlustus ja kai ehitus on lõppenud. Jäänud on ujuvkaide paigaldus, piirded, valgustus ning platsi asfalteerimine. 

Kihnu Suaru sadama kai nr 5 ehitus on valmis, jäänud on vaid platsi asfalteerimine

FOTO: Ingvar Saare

Tööde lõpptähtaeg on 15. oktoober. Selleks ajaks saavad Kihnu Suaru sadamas kõik planeeritud tööd tehtud ning laevad võivad hakata seal silduma, kinnitas vallavanem. 
«Sadama ametliku avamispeo sätime järgmise aasta hooaja algusse,» lubas Saare.

Lemsi külas Kihnus asub samas akvatooriumis tervelt kolm eraldi sadamaregistrisse kantud sadamat. Kõige merepoolsem kannab Kihnu sadama nime ning teenindab eelkõige saart mandriga ühendavat parvlaevaliini, kuid seal leiduvad ka kohad külalisjahtidele ning paaditankla. 

Sadama põhjasopis asub põhiliselt kohalike kalastajate kasutatav Suaru Kalasadam, kus vett jagub vaid väiksematele kaatritele ja sõudepaatidele. 

Nende kahe vahele jääb Suaru sadam, mille väikelaevadele mõeldud kai nr 5 ehitustööd nüüd lõppesidki. Suaru sadama rekonstrueerimist kaasfinantseeris Interregi Eesti-Läti piiriülene koostööprogramm, mille eesmärgiks oli lisada kõigisse projektis osalevatesse sadamatesse vähemalt 10 uut paadikohta külalisalustele. 

Kõigi Kihnu sadamate ühine mure on akvatooriumi avatus kirdetuultele, kinnitas Kihnu parvlaevasadamat haldava AS Saarte Liinid juhatuse esimees Villu Vatsfeld. Sadamat lainetuse eest kaitsva muuli või lainemurdja ehitamisest on räägitud aastaid, kuid siiani on selle rahastamine ikkagi eelarvetest välja jäänud. Lainemurdja projekt on olemas, ehitusmaksumus hinnanguliselt 900 000 eurot.

«Lainemurdja põhieesmärk ei ole ainult sildumistoimingute lihtsustamine, vaid hoopis sadamarajatiste kaitse ja sadama eluea maksimaalne pikendamine,» selgitas Vatsfeld.

Minister Taavi Aas on kohtumisel sadamate ja kohalike omavalitsuste juhtidega kinnitanud, et sadamad peavad olema turvalised ja Kihnu muul tuleb ehitada, kuid selle realiseerimiseks tuleb selgitada, millised on investeeringu rahastamise võimalused. 

Tagasi üles