Võitlus jätkub: Sõnajalad üritavad riiki veenda, et nende tuulikud on seaduslikud

Oleg (vasakul) ja Andres Sõnajalg ütlesid juulis Põhjarannikule antud intervjuus, et on veendunud, et kohus annab neile õiguse ning nad saavad Aidu tuulepargi rajamist jätkata.

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

Aidu tuulepargi arendaja Eleon Green esitab teisipäeval tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametile (TTJA) seisukohad, millega Oleg ja Andres Sõnajalg püüavad tõestada, et tuulepargi ehitus on õiguspärane.

«Arendaja palus veelkord pikendada vastamise tähtaega. TTJA rahuldas arendaja taotluse ning uus seisukohtade esitamise tähtaeg on 3. september. Pärast arendaja poolsete seisukohtade saamist peab TTJA vastavaid seisukohti kaaluma ning lähtuvalt sellest otsustama edasised tegevused,» ütles ameti pressiesindaja Anne-Mai Helemäe BNS-ile.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) teatel ei vasta vendadele Oleg ja Andres Sõnajalale kuuluvad Eleon Green OÜ Aidu tuulepargi tuulikud ühelegi teadaolevale ehitusprojektile.

Ameti poolt läbiviidud dokumentide ekspertiis näitas, et Aidu tuuleparki püsitatud kaks tuulikut ei vasta ühelegi teadaolevale ehitusprojektile, on vastuolus kohaliku omavalitsuse (KOV) teemaplaneeringuga, neil puudub kaitseministeeriumi kohustuslik kooskõlastus ja neil puudub maa-ameti kui omanike esindaja nõusolek.

Ameti peadirektor Kaur Kajak rääkis juunis pressikonverentsil, et TTJA annab arendaja ärakuulamisõiguseks kuu aega ning seejuures loodetakse jõuda kõiki osapooli rahuldava lahenduseni.

Eleon Green juhi Andres Sõnajala sõnul lükatakse kõik ameti esitatud süüdistused väidetavate puuduste osas tagasi.

«TTJA koostatud tuulikute osalise lammutamise kavand koostati kaebajat ära kuulamata ning asjaolusid objektiivselt uurimata ja analüüsimata. Kavandis on lähtutud üksnes pahatahtlikust eesmärgist koostada lammutamisettekirjutus, mitte aga tegeliku probleemi väljaselgitamise ning võimalike lahenduste leidmise eesmärgist, mis peaks olema iga objektiivse, ausa ja erapooletu järelevalve eesmärgiks,» seisab Eleon Greeni ametile esitatud dokumendis.

Sõnajala hinnangul puudub tulenevalt ehitusseadustikust TTJA-l üldse pädevus antud teemaga tegelemiseks ning sellele asjaolule pole keegi seni tähelepanu juhtinud.

Advokaadibüroos Supremia Eleon Greeni jaoks koostatud dokumendis väidetakse, et ehitusseadustiku kohaselt teostab TTJA riiklikku järelevalvet eelkõige ehitise kasutusjärgse ohutuse kontrollimiseks.

Praegu on aga alustatud järelevalvet ehitustegevuse seaduslikkuse üle, kus on asutud hindama ehitusloa olemasolu, kehtivust ning õiguspärasust. Ükski vastav küsimus ei kuulu tuulepargi arendajate sõnul TTJA järelevalve pädevusse. 

Aidu tuulepargi rajamiseks on arendajate sõnul tehtud kulutusi üle 20 miljoni euro. «Juhul kui kogu tuuleparki ei ole võimalik rajada on kogu kahju umbes paarsada miljonit eurot. Vastav kahju tuleb riigil hüvitada. Sellele lisandub saamatajäänud tulu hüvitamise nõue,» teatas ettevõte.

Tagasi üles