Läbimurre: Tallinna Vesi on nõus küsima vee eest väiksemat hinda

Tallinna Vesi pakub tänaseni teenust 2011. aasta hinnakirja järgi, mida toona konkurentsiametiga kooskõlastada polnud vaja. Tallinna Vee finantsdirektor osutab, et Tallinna veevärk on üks väheseid, kui mitte ainus teenus, mis nende aastate jooksul pole kallimaks läinud.

FOTO: Sander Ilvest

Tallinna Vesi esitas esmaspäeval konkurentsiametile taotluse uue veeteenuse hinna kooskõlastamiseks, taotluses kalkueeritud hind on ligi 20 protsenti madalam praegu kehtivast veeteenuse hinnast. 

Vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele on konkurentsiametil taotluse läbivaatamiseks 30 päeva, mida amet võib pikendada kuni 90 päevani, teatas ettevõte börsile.

Tariifitaotluses on käesolevast hetkeolukorrast lähtuvalt kalkuleeritud hind Tallinnas ja Sauel ligikaudu 20 protsenti madalam täna kehtivast veeteenuse hinnast, mis on püsinud muutumatuna 2010. aastast.

Ühtlasi esitas ettevõte tariifitaotluse ka Harku aleviku osas ja hulgiteenuse osutamiseks ümberkaudsetele valdadele.

Konkurentsiametile tariifitaotlust esitades on ettevõte lähtunud nii käesolevast hetkeolukorrast kui 2017. aasta detsembris langetatud riigikohtu otsusest. Kohus leidis, et konkurentsiamet ei pea järgima vee-ettevõtja ja Tallinna linna vahel erastamisel sõlmitud teenuslepingus sätestatud kokkulepet veeteenuse hindade kohta ja Tallinna Vesi peab täitma konkurentsiameti ettekirjutuse esitada uus tariifitaotlus. 

Tagasi üles