Elektritootmine langes mullu kuus protsenti

Elektriliin

FOTO: ANTS LIIGUS / PRNPM/EMF

Statistikaameti andmetel toodeti 2018. aastal 12 teravatt-tundi elektrit, mida on kuus protsenti vähem kui aasta varem, elektrienergia tootmine taastuvatest energiaallikatest tootmine suurenes aga kaheksa protsenti.

Eelmise aasta elektritootmise langust mõjutas põlevkivi tarbimise vähenemine elektrijaamades, teatas statistikaamet. Samas imporditud elektri osatähtsus suurenes. Import põhjamaadest suurenes ligi 60 protsenti, moodustades koguimpordist 98 protsenti.

Elektritoodang ületab endiselt tarbimist ehk elektrienergia bilanss oli ülejäägis. Elektrieksport jäi 2017. aastaga võrreldes samale tasemele, seejuures moodustas eksport Lätti koguekspordist ligi 80 protsenti. Elektrienergia sisetarbimine püsis stabiilsena, kasvades eelneva aasta võrdluses kolm protsenti.

Elektrienergia toodang taastuvatest allikatest on aasta-aastalt suurenenud. Möödunud aastal oli kasv võrreldes 2017. aastaga kaheksa protsenti. Tuuleenergia toodang vähenes aastases võrdluses 12 protsenti, moodustades ligi kolmandiku kogu taastuvelektri toodangust. Oluliselt on kasvanud elektri tootmine puitkütustest ja teistest taastuvatest allikatest.

2018. aastal toodeti põlevkivi varasema aastaga sarnaselt ligi 22 miljonit tonni. Põhiline osa põlevkivist tarbitakse elektrijaamades ja õlitehastes põlevkiviõli toorainena. Põlevkiviõli toodeti 1,1 miljonit tonni, mis tähendab aastases võrdluses 9-protsendilist kasvu. Enamik toodangust eksporditi ja peamised sihtriigid olid Holland, Suurbritannia ning Taani.

Energiaturul olulise kütuseliigina koha leidnud puidugraanulite toodang on jätkuvalt kasvutrendis. 2018. aastal toodeti graanuleid ligi 1,3 miljonit tonni, mida on varasema aastaga võrreldes üle 15 protsendi rohkem. Tänu jätkuvale välisturu nõudlusele, eksporditi suurem osa toodangust. Peamine ekspordi sihtriik oli 54 protsendiga Taani, järgnesid 14 protsendiga Suurbritannia ja Saksamaa.

Sisemaiseks vajaduseks imporditi möödunud aastal maagaasi, vedelkütuseid, kivisütt ja koksi. Maagaasi imporditi Eestisse 500 miljonit kuupmeetrit, mis jäi võrdluses 2017. aastaga samale tasemele. Autobensiini sisetarbimine vähenes kaks protsenti ja diislikütust tarbiti neli protsenti rohkem.

Tagasi üles