Kohus jättis Kingo nõuniku PR-firma hankevaidluses õiguse EASile

Kommunikatsioonibüroo Alfa-Omega juht ja omanik Viive Aasma on alates juunist ka väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri Kert Kingo nõunik. Aasma käib kohut EASiga, mis kuulub Kingo haldusalasse.

FOTO: URMAS LUIK / PRNPM/EMF

Tallinna ringkonnakohus ei rahuldanud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri Kert Kingo nõuniku Viive Aasma PR-firma Alfa-Omega apellatsioonkaebust ning jättis muutmata halduskohtu otsuse, milles ei leitud kinnitust, et EAS oleks suhtekorraldushankel tegutsenud kallutatult.

Vaidlus puudutas EASi korraldatud riigihanke tulemusel sõlmitud raamlepingut, mille alusel ei sõlmitud kaebajaga hankelepingut. OÜ Alfa-Omega Communications esitas riigihangete vaidlustuskomisjonile taotluse EASi poolt kõnealuse riigihankega tekitatud kahju hüvitamiseks 169 179,24 euro ja viivise ulatuses.

«Ringkonnakohtu hinnangul pole kohtul võimalik tuvastada hankija kaalutlusõiguse väära kohaldamist. Kohus leidis, et hankelepingu võitnud pakkuja pakkumusele ei ole tulnud OÜ Alfa-Omega Communications poolt esile toodud asjaoludest tulenevalt anda vähem hindepunkte ning samuti puudus alus pakkumuse tagasilükkamiseks,» ütles kohtu pressiesindaja Anneli Vilu.

«Kui kaebaja tegi oma pakkumuses rohkem kui hinnapäringus hankija poolt nõutud (st esitas meediakanalite valiku suurema täpsusastmega), ei anna see talle siiski alust nõuda teise pakkuja nõuetele vastava pakkumuse tagasi lükkamist või madalamat hindamist,» märkis kohus.

Kohtu hinnangul puudus EAS-i tegevuses õigusvastasus ning järelikult puudus ka vajadus uurida muid kahju hüvitamise eeltingimusi. Kohtu hinnangul on vaidlustuskomisjoni möödunud aasta 22. juunil tehtud otsuse resolutsioon õige.

Täna väliskaubandus- ja infotehnoloogia ministri nõunikuna töötava Viive Aasma PR-firma kaebus puudutas suhtekorraldushanke kommunikatsiooniplaanide hindamist ning ta nõudis EASilt hanke kaotuse tõttu saamata jäänud tulu ligi 170 000 eurot. Vaidlusaluse hankelepingu maht on 900 000 eurot.

EASi hankeüksuse juhi Birgit Vilippuse sõnul on nii riigihangete vaidlustuskomisjon, halduskohus kui ka ringkonnakohus kinnitanud, et EAS on suhtekorraldusteenust hankinud õiguspäraselt, seega on süüdistused alusetud.

Menetlusosaliste apellatsiooniastme menetluskulud jäid nende endi kanda.

Kassatsioonkaebuse võib esitada Riigikohtule 30 päeva jooksul.

Viive Aasma töötab alates juunist väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri Kert Kingo nõunikuna. Aasma kirjutas eile sotsiaalmeedias, et kahtlustab EASi korruptsioonis. «Kui mina käisin EASi juhile Ivaskile rääkimas oma korruptsioonikahtlustest tema valitsemisalast, siis ta käitus nii nagu nüüd ka Aaviksoo TalTech puhul – mätsis asja kinni ega kutsunud majja sõltumatut uurimist. Minu teabepäringutele, et kas midagi majas uuriti ja mis selgus, vastati paragrahvide keeles, et see pole minu asi. Häbi sellistele juhtidele, kes majasisesed kuriteod kinni mätsivad, peaasi, et asutuse «hea maine» ei kannataks,» kirjutas Aasma Facebookis.

Sama päeva hommikul teatas minister Kingo meediale pressiteate vahendusel, et EASil on Eesti majanduse arendamisel oluline roll. «Ivask on olnud EASile hea juht, kuid mõistan tema soovi võtta uusi vastutusi. Tänan Alo Ivaskit tehtud töö eest!» teatas ta.

Aasma lisas, et kui on juriidiliselt tuvastatud, et töötaja sooritas õigusvastase teo, tekitas ettevõttele rahalise kahju, siis juht ei pea seda inimest karjääriredelil premeerima.

Tagasi üles