Statistikaamet tegi meid sadade miljonite võrra rikkamaks

Kui alanud kümnendil kasvaksid palgad 2010ndatega samas tempos, tõuseks näiteks miinimumpalk 2029. aastaks 1226 euroni.

FOTO: Sille Annuk

Statistikaamet revideeris rahvamajanduse arvepidamise näitajate aegridu alates 1995. aastast. Kõikide korrektsioonide tulemusena suurenes sisemajanduse koguprodukt (SKP) jooksevhindades möödunud aastal varasemalt teadaolevaga võrreldes 1,4 protsenti.

Kui enne revideerimist oli Eesti SKP jooksevhindades mullu ligi 25,7 miljardit eurot, siis nüüd hindas statistikaamet selle 1,4 protsendi ehk 359,5 miljoni euro võrra suuremaks.

Aastatel 1995-2018 suurenes SKP keskmiselt 0,8 protsenti, teatas statistikaamet.

Revisjoni peamine eesmärk oli juurutada kogurahvatulu (KRT) kontrolltsükli käigus Eestile antud soovitused. Revideerimise käigus vaadati üle ka kõik eelnevad arvestused, täiendati uute andmetega ning mõnel juhul täiustati arvestusmetoodikaid.

Selle tulemusel on SKP korrektsioonid erinevates aastates erineva suurusega, ulatudes +0,1 protsenti 2016. aastal kuni +2,8 protsendini 1995. aastal.

 

2015. aastal, mis on arvestuste uus baasaasta, olid SKP taseme olulisemad mõjutajad KRT kontrolltsükli tõttu tehtud muudatused, mis suurendasid SKP-d 0,3 protsenti. Tavapärane andmete ülevaatamine ja uute andmeallikate lisandumine lisas 0,6 protsenti. Metoodikauuenduste tõttu vähenes SKP 0,3 protsenti. Rahvamajanduse arvepidamise aegreas uuendati ka aastate kvartalitesse jaotamise metoodikat. Samuti viidi aheldamise metoodikas referentsaasta 2010. aastalt üle 2015. aastale.

Tagasi üles