Eesti majandus kasvas kiiresti, kuid aeglasemalt

Majanduskasv

FOTO: SCANPIX

Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) kasvas tänavu teises kvartalis võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga 3,6 protsenti.

Kvartali SKP oli jooksevhindades 7,1 miljardit eurot. Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud SKP kasvas võrreldes eelmise kvartaliga 0,4 protsenti. Võrreldes 2018. aasta teise kvartaliga suurenes sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud SKP 3,8 protsenti, teatas statistikaamet.

Enim panustas majanduskasvu info ja side tegevusala, mille lisandväärtus kasvas kiiremini kui eales varem. Oluliselt panustasid veel kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus, hulgi- ja jaekaubandus ja töötlev tööstus. Sarnaselt info ja side tegevusalale oli kutse-, teadus- ja tehnikaalase tegevuse panus majanduskasvu viimase 15 aasta tugevaim.

Teist kvartalit järjest oli ainsaks märgatavalt majanduskasvu pidurdavaks tegevusalaks elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine.

Sisenõudlus kasvas teises kvartalis 5,7 protsenti. Selle kasvu vedasid investeeringud, mis kasvasid 24,6 protsenti. Enim panustasid sellesse mittefinantsettevõtete investeeringud hoonetesse ja rajatistesse ning transpordivahenditesse.

Märgatavalt panustasid ka kodumajapidamiste investeeringud eluruumidesse. Ainsana panustas negatiivselt investeeringutesse valitsemissektor. Eratarbimine kasvas teises kvartalis tagasihoidlikult 1,1 protsenti.

Kaupade ja teenuste eksport kasvas teises kvartalis 2,2 protsenti. Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete eestvedamisel kasvas kaupade eksport 3,7 protsenti. Teenuste eksporti tabas aga väike, 0,5-protsendiline langus, seda eelkõige ladustamisteenuste ja veondust abistavate teenuste ning reisiteenuste tagasihoidliku müügi tõttu.

Kaupade ja teenuste import kasvas seevastu 5 protsenti. Mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste sisseveo najal kasvas kaupade import 5,8 protsenti. Teenuste impordi kasv püsis 2,6 protsendi peal. Netoeksport moodustas teises kvartalis 3,4 protsenti SKP-st.

Nii hõivatute arv kui ka töötatud tunnid püsisid teises kvartalis eelmise kvartali tasemel. Sellest tulenevalt kasvas tootlikkus hõivatu kohta 3,8 protsenti ja tootlikkus töötatud tunni kohta 3,9 protsenti. Palgakasvu survel kasvas tööjõu ühikukulu aga 7,3 protsenti.

Tagasi üles