Kohus mõistis Leedo firmalt välja Olerexile kopsaka võlasumma

Vjatšeslav Leedo oma Roomassaares asuva kodu saalis, mis on täis tema ja noorema poja jahitrofeesid.

FOTO: Saarte Hääl

Pärnu maakohus mõistis Vjatšeslav Leedo valdusfirmalt Holostovi Kinnisvarahaldus Olerexi kasuks välja võlgnevuse koos viivistega 177 000 eurot, mis tekkis raskustes bussifirmale antud laenu garanteerimisest.

«Kohus leidis, et majandustegevuses tegutsevale ettevõtjale, kes annab garantii endaga seotud ettevõtjale, ei saa tulla üllatusena garantiikohustuse sisu ega suurus. Garantii tähtaja ja maksimumsumma puudumine ei muuda garantiilepingut tühiseks,» ütles kohtu pressiesindaja Jaanika Lusti BNS-ile.

AS Olerex esitas kohtule hagi AS Holostovi Kinnisvarahaldus vastu võlgnevuse väljamõistmiseks, kuna hagiavalduse kohaselt on Leedo valdusfirma garanteerinud AS Sarbuss kohustusi.

Holostovi Kinnisvarahaldus andis hagejale garantiikirja mitmete ettevõtete, sealhulgas AS Sarbuss ja Olerexi vahel sõlmitud kliendikaardi lepingutest tulenevate kohustuste täitmise tagamiseks.

Lepingu objektiks on võlgnikule müüdavad kütused, muud kaubad ja teenused, mis väljastatakse ostjale tanklast Olerexi krediitkaartide alusel.

Garantiikirja lisas nimetatud võlgnik Sarbuss AS ei täitnud Olerexiga sõlmitud kliendikaardi lepingust tulenevaid kohustusi korrektselt.

Hageja võttis hagi osaliselt tagasi ja kokkuvõttes nõudis põhivõlgnevust summas ligi 171 300 eurot ja viivist.

Leedo valdusfirma vaidles hagile vastu leides, et garantiileping on tühine, kuivõrd on antud sisuliselt määramata ajaks ja ulatuses. Samuti oli Holostovi Kinnisvarahaldus seisukohal, et garantii on tühine, kuna on vastuolus heade kommetega.

Pärnu maakohus rahuldas hagi osaliselt ja mõistis Holostovi Kinnisvarahalduselt Olerexi kasuks põhivõlgnevuse summas 171 300 eurot ning 2. mai seisuga sissenõutavaks muutunud viivis summas 5804 eurot.

Kohus jättis rahuldamata hageja viivisenõude 119 800 eurot ületavalt osalt põhinõudest. Tagasivõetud nõude osas jättis kohus hagi läbivaatamata.

«Garantiides tähtaja ja maksimaalse summa sätestamine ei ole seaduse järgi imperatiivsed tingimused ega ka kostjat automaatselt ebamõistlikult kahjustavad. Kostja on ise vastava garantiilepingu sellistel tingimustel sõlminud – pidades eelkõige silmas pikaajalisi kaubanduslikke suhteid –, mistõttu on hiljem selle ebamõistlikkusele osundamine otsitud ja ainetu,» märkis kohus oma otsuses.

Otsus pole jõustunud ja sellele saab esitada apellatsioonkaebuse 30 päeva jooksul.

Aprillis mõistis Pärnu maakohus Holostovi Kinnisvarahalduselt SEB kasuks 126 000-eurose võla. Esialgu tunnistas Leedo firma võlga ja väitis, et ei vaidlusta seda ja soovib kokkulepet, kuid hakkas siis hagile vastu vaidlema. Nimelt ei tunnistanud Holostovi Kinnisvarahaldus nõuet esitatud kujul, kuid leiab, et vaidluse saab lahendada kokkuleppel.

Krediidiinfo andmetel on Sarbuss AS-il viis kehtivat maksehäiret pankade, Scania Eesti, Alexela, Julianus Inkasso ja Creditreform Eesti ees. Maksehäirete suurused jäävad vahemikku 640 kuni 3200 eurot ning 3200 kuni 12 800 eurot.

Maksuvõlga on bussifirmal kogunenud üle 73 000 eurot. Sarbuss pole viimase kahe aasta majandusaata aruandeid esitanud, samuti pole viimases kvartalis makstud makse.

Kui möödunud aasta septembri lõpus töötas ettevõttes 22 inimest, siis järgmiste kvartalite kohta andmed puuduvad.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles