Investeerimisfirma: riik peab ergutama inimesi pensioniks rohkem säästma

Pension

FOTO: Caro / Ramesh Amruth

Eesti elanike sissetulekute ja finantskirjaoskuse tase lubab neil praegusest aktiivsemalt investeerida muretusse vanaduspõlve. Sellisel arvamusel on Credit Union House’i finantsspetsialistid. Seejuures võiks riik stimuleerida inimesi suurendama pensionisäästude mahtu.

OECD riikide elanike finantskirjaoskuse uuringute kohaselt jäid Eesti näitajad napilt maha maailma keskmisest tasemest: 13,4 punkti versus 13,7. Ehkki teoreetiliste teadmiste taseme poolest jäävad Eesti elanikud maha ainult Hongkongist ja Lõuna-Koreast, siis reaalsete säästude taseme poolest on meie riik tagapool enamikest Euroopa riikidest. Credit Union House’i juhatuse esimehe Maksim Sorokini arvates tähendab see seda, et arvestades tulude ja teadmiste taset võiksid Eesti elanikud rohkem oma tulevikku investeerida.

«Kui uskuda Arenguseire Keskuse viimase uuringu tulemusi, kipuvad Eesti elanikud liiga optimistlikult suhtuma oma majanduslikesse väljavaadetesse, lootes sissetulekute stabiilsele kasvule ja ametialasele edutamisele. Seejuures alahindas enamik küsitletutest tervisega ja majandusliku olukorra võimaliku halvenemisega seotud riske,» teatas Sorokin pressiteates.

Tema sõnul teeb muret ka asjaolud, et vaid 9 protsenti II pensionisambaga liitunutest valis pensionifondi teadlikult, hinnates kõiki näitajaid. Ülejäänud eelistasid nõustuda panga poolt pakutud variandiga.

Maksim Sorokini sõnul peab riik sisse viima vaid mõned tehnilised uuendused, et panna inimesed oma tulevikku rohkem investeerima.  «Näiteks enammakstud tulumaksu tagastamisel võiks Maksu- ja Tolliamet vaikimisi pakkuda võimalust saata tagastatav summa inimese ühele kogumiskontodest – pensionifondis või näiteks kontole hoiu- ja laenuühistus. Lisaks võiksid pensionifondid lihtsal näitlikul kujul demonstreerida, millist elustiili võimaldab üks või teine investeerimistase,» selgitas Sorokin.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles