PRFoods vajus veel sügavamale kahjumisse

Ettevõtja Indrek Kasela.

FOTO: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

PRFoodsi käive vähenes juunis lõppenud finantsaastal 9,6 protsenti 85,7 miljonile eurole, puhaskahjum süvenes 1,5 miljoni euroni. Võrreldaval perioodil oli puhaskahjum 999 000 eurot, teatas PRFoods börsile.

Viimase kvartali käive vähenes 3 protsenti 21,5 miljonile eurole, puhaskahjum oli 640 000 eurot ehk 56,5 protsenti väiksem kui aasta varem.

Müügi vähenemise tingisid eelkõige väiksem müük Eesti tehasest Soome ning toorkala vahendamise vähenemine Soomes, märkis ettevõtte juht Indrek Kasela börsiteates.

12 kuu kokkuvõttes oli grupi maksu- ja kulumieelne kasum (EBITDA) 1,7 miljonit eurot, võrreldaval perioodil oli see 4,4 miljonit.

Peamiselt mõjutas ettevõtte teatel EBITDA-t teise kvartali erakordselt halb tulemus Eesti üksusest, mis jätkus osaliselt veel kolmandas kvartalis.

«Suurim probleem oli tooraine ülevarumine eelmisel finantsaastal Eestis ja Soomes ning arvestadest, et forelli hind on langenud, toimus lao realiseerimine kahjumlikult. Tänaseks on tooraine lattu varumine viidud teistele alustele, samuti on otpimeeritud laomahu tase,» märkis Kasela.

Finantsaasta EBITDA äritegevusest oli 4 miljonit eurot, koos biomassi väärtuse muutuse ja ühekordsete kulude-tulude mõjuga oli 1,7 miljonit eurot.

Juunis lõppenud finantsaasta puhaskashjum oli 1,5 miljonit eurot, mille peamiseks teguriks oli bioloogiliste varade õiglase väärtuse muutuse negatiivne mõju, mis tulenes põhiliselt kalakasvatuse mahu vähenemisest ning ka forelli hinna turuväärtuse langusest. «Lisaks eelaminitule lisasid negatiivset mõju müügimahtude langus ning tööjõukulude kasv,» märkis Kasela.

«Lõppenud aruandeperioodi põhiline tegevus on olnud suunatud tooteportfelli muutmisele, liikumaks välja madala marginaalsusega toodetest, mis on toonud endaga kaasa ka käibelanguse. Kõrgemad tootemarginaalid ei kompenseeri veel käibe langusest tulenevat oluliselt madalamat kogukasumit,» lisas Kasela.

Finantsaasta talveperioodi väga kehv tulemus mõjutas tema sõnul kogu aastat. Alates teisest kvartalist on suudetud parandada tegevuse efektiivsust ja tulemust kõikides üksustes.

Lõppetnud majandusaastat nimetas Kasela üheks keerulisemaks ettevõtte ajaloos.

«Mitmete asjaolude kokkulangemisel – liiga suur laojääk, forelli hinna langus, dubleerivad funktsioonid Eesti ja Soome tütarettevõtetes, tootmise ümberkorraldamine Eestis, uute toodete turule toomine – ning mitmete projektide samaaegne käivitamine viis olukorrani, kus grupp lõpetas aasta kahjumiga,» tõdes Kasela.

Kuigi Eesti ja Soome tootmis- ja müügiüksuste restruktureerimise kiirusega ei saa juhatuse sõnul rahul olla, on grupp saavutanud kalakasvatuse üksustes positiivse arengu.

«Grupp ootab Rootsist täiendavaid kasvatuslube ning Eestis on alustatud keskkonnamõjude hindamist kolmes piirkonnas. Eelduste kohaselt viiakse need läbi 2019. aastal, et alustada kalakasvanduste rajamist juba 2020. aastal. Positiivsete arengute korral peaks meie kasvandusmaht tõusma lähiaastatel vähemalt 5000 tonni võrra. Lisaks oleme alustanud Paldiskis kalakasvanduse rajamise uurimist,» märkis Kasela.

Uueks majandusaastaks ootab ettevõte müügikasvu vähemalt 5 protsenti ja EBITDA paranemist 25-30 protsenti.

«Samuti on alates käesolevast aastast uuendatud täielikult nii Heimon Kala kui ka John Ross Jr pakendid ja tootearendus. Kalahanked Eestis ja Soomes on viidud konsolideeritud alusele, mis võimaldab olulist säästu tooraine hindades,» märkis PRFoodsi juht.

Tagasi üles