Ootamatu pööre Baltikas paiskas kõik jälle pea peale

Baltika tootmine.

FOTO: LIIS TREIMANN / PM/SCANPIX BALTICS

Baltika juhatus otsustas muuta uute aktsiate jaotust, millega Soome fondi KJK Fund Sicav-SIF osalus jääb rõivafirmas esialgu alla 90 protsendi. Samas peab fond 20 päeva jooksul tegema väikeaktsionäridele ülevõtmispakkumise.

Baltika teatas neljapäeva hommikul börsile, et tulenevalt täpsustatud aktsiate jaotusest on KJK Fund Sicav-SIF osalus AS-is Baltika 89,69 protsenti.

KJK osalus Baltikas oli enne emissiooni 38,9 protsenti – kuna fond omandab Baltika üle valitseva mõju ehk üle 50 protsendi ettevõttest, saavad väikeaktsionärid KJK-lt ülevõtmispakkumise. See tuleb teha 20 päeva jooksul valitseva mõju saamisest.

Möödunud reedel kinnitatud aktsiate jaotuse tulemusena suurenenuks Soome fondi osalus Baltikas 90,03 protsendini.

Aktsiate ülevõtmist saab taotleda 90 protsenti aktsiakapitalist omav suuraktsionär, kuid seadus nõuab 95 protsendi aktsionäride heakskiitu ettepanekule ja pakutud hinnale.

Teine võimalus on aktsiate ülevõtmine ettevõtte ja emafirma ühinemise käigus, mida saab otsustada 90 protsendi poolthäältega.

Baltika aktsionäride üldkoosolek otsustas 12. aprillil suurendada aktsiakapitali 50 miljoni uue aktsia võrra.

Baltika pakkus emissiooni käigus 50 miljonit uut aktsiat eesmärgiga suurendada aktsiakapitali 5 miljoni euro võrra, kokku märgiti aga ligi 53,38 miljonit aktsiat 5,34 miljoni euro väärtuses.

Baltika 50 miljonit uut aktsiat jaotati ettevõtte senistele aktsionäridele, vastavalt prospektis toodud aktsiate jaotamise põhimõtetele. Liigmärgitud 3,4 miljonit aktsiat tühistati.

Baltika registreeritud aktsiakapitali uus suurus on 5 407 949 eurot, mis on jagatud 54 079 485 aktsiaks nimiväärtusega 0,1 eurot.

Aktsiaemissioonist saadavat raha kasutab Baltika muutuste ellu viimiseks ja investeeringuteks ning finantskohustuste täitmiseks.

Aktsiate märkimine toimus 16. juulist kuni 7. augustini.

Tagasi üles