Helme ja Aas panid seljad kokku: põlevkivi jääb Eestis kasutusse
Oluliselt täiendatud!

Kiviõli Keemiatehas.

FOTO: Eero Vabamaegi /

Rahandusminister Martin Helme ning majandus- ja taristuminister Taavi Aas kinnitasid kolmapäeval toimunud kohtumisel energeetikute ametiühingutega, et riigile on oluline säilitada energiasõltumatus ning keskmise tootmisvõimsuse reserv, mille tõttu ei ole lubatav seisata ajutise tururaskuse tõttu suurt osa Eesti Energia toomisvõimsusest.

Eesti Energia üldkoosolekuna andis rahandusminister Martin Helme teada omaniku ootuse, et ettevõttel tuleb tagada Eesti keskmine energiatootmise võimekus, mis tähendab, et säilib suurem osa töökohti põlevkivitööstuses, teatas rahandusministeerium pressiteate vahendusel.

«Tuleb silmas pidada, et suurte muutuste tõttu fossiilenergialt väljumisel on Euroopas viimasel ajal toimunud mitmeid ulatuslikke elektrikatkestusi, me ei tohi sellist olukorda lubada Eestis,» ütles Helme.

«2023. aastani peab olema tagatud Narva elektrijaamades Eesti keskmine elektrivajadus, riigile on julgeolekukaalutlustel oluline tagada tootmisvõimsus ka kõrgtarbimise ajal. Seetõttu jääb kardetust oluliselt väiksemaks ka Eesti Energia koondamiste hulk,» lisas rahandusminister.

Helme sõnul on plaan jätta lisaks Auvere jaamale ja kahele rekonstrueeritud plokile tööle ka kaks vanemat tolmpõletuskatelt. See tagab, et koondatuid ei tule mitte 1000 ringis, vaid maksimaalselt 350. Eesti Energia töötab välja septembriks koondatute osas täpsema plaani.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas ütles, et Eesti ei saa riigina lubada, et me ei taga iseseisvalt oma energeetilist sõltumatust.

«Seega on kahtlemata vajalik, et Narva elektrijaamad säiliksid teatavas mahus ka tulevikus,» ütles Aas. «Samas energeetika arengut mõjutab terves maailmas aina enam keskkond ning sellega tuleb arvestada ka meil. Aga ülioluline on säilitada tasakaal tööjõuturu, majanduses ja keskkonna vahel ning üleminek põlevkivienergeetikalt taastuvenergiale ei tohi mõjutada Ida-Virumaa arengut.»

Aas lisas, et olukorra leevendamiseks on välja töötatud pakett Ida-Virumaa ja põlevkivisektori konkurentsivõime kasvatamiseks.

«Algatasime seadusemuudatuse, mis lubab Narva elektrijaamadel taastuvenergia tootmist ja hoiab stabiilsena Narva linna kaugkütte hinna,» märkis Aas. «Tänu väheväärtusliku biomassi kasutamisele Narva jaamades hoiame puhtana Eesti looduse ja tagatud töökohad Ida-Virumaal. Lisaks aitame põlevkivisektoril kiirendada üleminekut elektri tootmiselt õli tootmisele rafineerimistehase rajamisega.»

Tagasi üles
Back