Töötuse määr püsis teises kvartalis 5,1 protsendil

Eesti Töötukassa Valgamaa osakond. Töökuulutused, tööpakumised. Töötus, töö otsimine

FOTO: Arvo Meeks / Valgamaalane

Töötuse määr püsis selle aasta teises kvartalis 5,1 protsendil ehk mullusel tasemel, tööjõus osalemise määr oli seejuures 71,7 protsenti ning tööhõive määr 68,1 protsenti.

Hõivatuid oli hinnanguliselt 667 700 ning töötuid 35 700. Tööturu näitajad eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes oluliselt ei muutunud, teatas statistikaamet. 

Jätkuvalt on kasvanud aga 50–74 aasta vanuste hõivatute arv 232 500 inimeseni, võrreldes eelmise aastaga on neid 9600 võrra rohkem. Tööhõive määr oli 50–74-aastaste seas selle aasta teises kvartalis 59,2 protsenti ja töötuse määr 4,7 protsenti ning töötute arv on langenud 2100 võrra võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga.

Naisi oli seejuures hõivatute hulgas 127 700 ning mehi 104 800. Võrreldes eelmise aastaga on naiste seas suurenenud hõivatute arv 3400 ning meeste seas 6200 võrra.

25–49-aastaste tööhõive määr oli 83,3 protsenti ja töötuse määr 4 protsenti. Võrreldes eelmise aastaga ei ole need näitajad palju muutunud. 15–24-aastaste tööhõive määr oli 39,5 protsenti ning töötuse määr 14,1 protsenti. Noorte kõrget töötuse määra taga võib olla suveperiood, kus noored asuvad tööd otsima ja on kohe valmis tööd alustama.

Täistööajaga hõivatuid oli selle aasta teises kvartalis hinnanguliselt 584 500 ning osasaajaga 83 200. Võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga ei ole need näitajad oluliselt muutunud. Vaeghõivatute arv on pisut langenud ning on 6500.

Mitteaktiivsete arv 2019. aasta teises kvartalis oli 277 600. Võrreldes eelmise aastaga on mitteaktiivsete arv mõnevõrra kasvanud. Peamisteks mitteaktiivsuse põhjusteks olid pensioniiga, õpingud, haigus või vigastus. Märkimisväärne on see, et mitteaktiivsete seas on heitunute arv selle sajandi madalaim ­ehk 2900.

Töötuse määr on töötute osatähtsus tööjõus ehk hõivatute ja töötute summa. Tööhõive määr on tööga hõivatute osatähtsus 15–74-aastases rahvastikus. Tööjõus osalemise määr on tööjõu osatähtsus 15–74-aastases rahvastikus. Hinnangud põhinevad tööjõu-uuringu andmetel.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles