Amet nõuab haiglatele eriõigust, sest ravimid on liiga kallid

Ravimid.

FOTO: Daniel Reiter / PantherMedia / Scanpix

Arvestades ravimite hulgimüügi kehva konkurentsiolukorda ning haiglate potentsiaali hulgimüüjatele konkurentsi pakkuda, tuleks kaaluda haiglaapteekide sisseveoõiguse laiendamist kõigile ravimitele, leiab konkurentsiamet.

Haiglaapteekidele antav õigus riiki sisse vedada müügiloata ravimeid ei paranda kehva konkurentsiolukorda ravimiturul, märkis konkurentsiamet oma seisukohas ravimiseaduse eelnõule. Ravimituru ülevaatest selgub, et Eesti hulgimüüjate müügikäibest moodustab müük haiglaapteekidele ligi 30 protsenti humaanravimite turumahust.

Eelnõus pakutud kujul võib muudatus parandada teatud ravimite kättesaadavust patsiendi jaoks, kuid selle tagajärjel pole oodata märkimisväärset hinnakonkurentsi ega ravikindlustusraha kokkuhoidu. Seda seetõttu, et müügiloata ravimite osakaal ravimiturust on alla kahe protsendi.

Juhul kui haiglaapteegid saavad õiguse osta ravimeid mitte üksnes Eesti, vaid ka teiste EL liikmesriikide hulgimüüjate, samuti otse tootjate käest, avaneb haiglatel võimalus osta ravimeid odavamalt. Konkurentsi elavdava meetmena jääb selle mõju siiski väheseks, märkis konkurentsiameti peadirektori asetäitja Kristel Rõõmusaar sotsiaalministeeriumile saadetud kirjas.

Tootjad vastu

Samas ravimitootjad pole rahul ravimiseaduse eelnõuga. Eesti Ravimitootjate Liit (RTL) pole rahul ravimiseaduse eelnõuga ja tegi sellele mitmeid muudatusettepanekuid, mis puudutavad nii ravimite eksporti kui ka müügilubade muutmist.

RTL-i hinnangul ei ole eelnõu seletuskiri ja eelnõu tekst omavahel kooskõlas ega üheselt mõistetav ning  jääb arusaamatuks milliste müügiloa muudatuste tasusid kehtestatakse ja milliste omi tõstetakse.

Liit tunnustab küll ravimite sisse- ja väljaveolubade regulatsiooni lihtsustamist, kuid leiab, et lahendamata jäävad situatsioonid, kus on vaja takistada ravimite väljavedu kui eksporditavat ravimit on vaja Eesti patsientidel.

Tootjate jaoks on küsimuseks, kuidas ravimiamet keelab või kontrollib väljavedu juhul kui väljavedu on juba reaalselt toimunud ja teavitamine toimub peale eksporti.

Liidu hinnangul on esmaoluline tagada vajalike ravimite kättesaadavus Eestis, seda siis erinevate pandeemiate, epideemiate või muul juhul kui on oht, et patsientidele ei jätku mingit ravimit seoses selle ekspordiga.

RTL tegi sotsiaalministeeriumile ettepaneku, et ravimi väljaveo kavatsusest teavitatakse ravimiametit näiteks 15 päeva enne väljaveo toimumist, mis võimaldaks ametil reageerida võimalikule kättesaadavusprobleemile ennetavalt ja annaks piisava ajavaru, et kontrollida ravimivaru jätkumist Eesti patsientidele.

Tagasi üles