iDeal kampaania

Petiseid meelitav «sinine kütus» võib maanduda ajaloo prügikastis

Sinise kütuse tankimine.

FOTO: Peeter Kümmel

Valitsus arutab täna kabinetis, kas ja kuidas peaks muutma erimärgistatud diislikütuse, rahvakeeli nn sinise kütuse kasutamist. Üks variant on põllumeestele loodud soodustus üldse lõpetada.

Sinine kütus on maksusoodustusega eriotstarbeline diislikütus (EDK), mida võib tarbida üksnes põllumajanduses kasutatavates masinates, traktorites, liikurmasinates ja kuivatites või kutselisel kalapüügil.

Tänu madalamale aktsiisimäärale on sinise kütuse liitrihind jaetanklates tavalisest diislikütusest mitukümmend senti odavam. Kuna mingisugust ohtu see mootorile ei kujuta, ajavad seda paaki ka tavaautodega petturid, kel pole põllumajandusega mingitki seost.

Kuna riik saab pettuste pealt igal aastal miljonite eurodega mööda pükse, leidis maaeluministeerium, et midagi peaks ette võtma. Hiljuti läksid nad valitsusse plaaniga, kas ja kuidas peaks aastaid muutumatuna püsinud EDK skeeme muutma.

Ministeeriumist öeldi Postimehele, et reformi eesmärk on lõpetada EDK väärkasutus, samuti vähendada ametnike, eelkõige maksu- ja tolliameti halduskoormust, kuna viimased peavad pettuste kontrollimise peale kõvasti ressurssi kasutama. Samal ajal tahetakse, et mingisugune soodustus põllumeestele ikkagi säiliks.

Ministeeriumi pressiosakonna sõnul on laual EDK kasutajate arvu piiramine, liitripõhise ostulimiidi kehtestamine, erinevad uued kontrollmeetmed, aga ka EDK süsteemi kehtetuks tunnistamine ja tühistamine.

Missuguse otsuse valitsus vastu võtab, pole hetkel teada.

Põllumeeste liit: ärge lõpetage

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja Eestimaa Talupidajate Keskliit leidsid ühispöördumises, et paindlik juurdepääs eriotstarbelisele diiselkütusele peaks igal juhul alles jääma.

Ühendused märgivad, et EDK pettuste lõpetamiseks tuleb sisse seada uus register, kuhu kantakse põllumajandustootjad, kel on õigus sinisele kütusele. Ühtlasi peaks andma see võimaluse EDK aktsiisi langetamiseks.

«Erimärgistatud diiselkütuse aktsiisi­soodustus on põllu­majan­dus­sektori konkurentsivõime hoidmisel väga oluline meede. Peame tähtsaks, et soodusmääraga kütus oleks põllumajandustootjatele ka edaspidi kättesaadav vastavalt tootmise tegelikele vajadustele,» ütles põllumajanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

Esindusorganisatsioonide hinnangul tuleks eriotstarbelise diiselkütuse kasutamist lubada ka vedelsõnniku veol. See muudaks majanduslikult otstarbekamaks läga vedamise laudast kaugemal asuvatele põldudele, millel oleks omakorda väga suur keskkonnakasu – vedelsõnnikuga väetamise koormus jaguneks põldude vahel ühtlasemalt ja vähendada saaks ka mineraalväetiste kasutamist.

Maksukahju 5 miljonit eurot

Eelmisel aastal lubati maksu- ja tolliameti (MTA) andmetel tarbimisse kokku 83 miljonit liitrit eriotstarbelist kütust, nende hinnangul oli eriotstarbelise kütuse väärkasutuse riskiga müük möödunud aastal 13,2 miljonit liitrit ja tekkinud kahju hinnanguliselt 4,7 miljonit eurot.

Euroopa Liidu reeglite kohaselt on põllumajanduskütuse madalaim nõutud maksustamise tase 21 eurot, kuid Eestis rakendatakse erimärgistatud diiselkütuse puhul aktsiisimäära 133 eurot 1000 liitri kohta.

Erimärgistatud diislikütuse ebaseadusliku kasutamise eest on võimalik määrata rahatrahv tavalisele inimeselekuni 1200 eurot. Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik ehk äriühing karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles