Võrukad tahavad riigi rahamasinat endale

RMK matkarada

FOTO: / Kasper Mäe/Virumaateataja

Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots tegi ettepaneku kolida Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) Võru maakonda, sest regionaalarengu strateegia järgi on just metsandus ja puidutöötlus selle piirkonna kasvuvaldkond.

RMK on riigile tulus rahamasin, sest keskus maksab igal aastal kümneid miljoneid eurosid dividende riigieelarvesse. Näiteks tänavu 41,6 miljonit ja mullu 37,5 miljonit eurot.

Riigihalduse minister Jaak Aab tutvustas juunis Lõuna-Eesti arendusorganisatsioonide juhtidega kohtudes valitsuse tegevuskavas 2019-2023 kokku lepitud riigireformi plaane, sealhulgas kavatsust jätkata riigipalgaliste töökohtade väljaviimist Tallinnast. Samuti nentis minister, et omavalitsused võivad teha ettepanekuid, milliseid ametkondi võiks Tallinnast konkreetsesse piirkonda kolida.

«Võru maakonna omavalitsused tegid ettepaneku tuua maakonda RMK, kuna Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020 nimetab Võru maakonna võimaliku spetsialiseerumise ja eelisarendatava kasvuvaldkonnana metsandust ja puidutöötlemist. Võru maakonna arengustrateegia 2035+ rõhutab majandusvaldkonna tegevussuundadena nelja spetsiifilist suunda: toidutootmine, puidutöötlemine ja mööblitootmine, turism ning kaitseväe majanduslik mõju,» märgib arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots oma pöördumises.

RMK kolimine Võrumaale aitaks arendada puidusektorit, samuti mitmekesistaks ja stabiliseeriks see riigi majandust ning aitaks luua koostööd ettevõtete, Kagu-Eesti Puiduklastri, Võrumaa Kutsehariduskeskuse, Eesti Maaülikooli, Luua Metsanduskooli ja Räpina Aianduskooli vahel, selgitas Toots.

Lisaks RMK kolimisega Kagu-Eestisse saab tema sõnul kaaluda ka keskkonnaameti looduskaitseosakonna ning metsaosakonna ja sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskuse töötajate ületoomist Kagu-Eestisse.

Arenduskeskuse hinnangul on asutuste ja töötajate ümberkolimisel mitu eelist: saab kokku hoida asutuse halduskulusid, mis on Võru maakonnas oluliselt madalamad, teiselt poolt on Võrumaa eluasemeturg soodne, piirkond turvaline ja kogukond toetav.

Tagasi üles
Back