Miljarditehas otsib Eestis asukohta

Juha Mikkonen ja Toivo Asmer avasid eile Larkwateri suurprojekti Paldiskis ning olid selle õnnestumise suhtes lootusrikkad.

FOTO: Mihkel Maripuu

Lääne-Harju vald algatas lõppeval nädalal piirkonda kavandatava suure metanoolitehase eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise, kirjutab Harju Elu.

Abivallavanema Erki Rubeni sõnul sai vallavalitsus taotluse algatada metanoolitehase rajamine Paldiski linnas või Lääne-Harju vallas. Taotlust läbi töötades selgus, et tegemist on objektiga, mille kavandamisel ei piisa kehtivast detailplaneeringust, vaid tegemist on olulist ruumi nõudva ehitisega. Selle kavandamine käib läbi kohaliku omavalitsuse üldplaneeringu.

«On toimunud läbirääkimised huvitatud isikuga, kelleks on Larkwater Group, seoses planeeringu finantseerimisega. Finantseerimise leping on huvitatud isiku poolt allkirjastatud. Kogu planeeringuga seotud finantspoole rahastamise eest kannab hoolt huvitatud isik. Vallale ei kaasne finantsilisi kohustusi. Mitte ainult planeeringu koostamise, vaid ka keskkonnamõjude tehnilise hindamise eest tasub Larkwater,» täpsustas Ruben.

Nagu eriplaneeringu objektide puhul tavaks, pole ka sel juhul veel konkreetset asukohta valla piires. «Asukoha valiku osa on eriplaneeringu esimene etapp. Tulebki välja selgitada, kus see sobivaim oleks. Kui asukoht on paigas, siis saab juba konkreetse lahenduse,» arvas Ruben.

Šveitsi päritolu tööstuskontsern tahab Eestisse ehitada Euroopa suurima metanoolitehase, mille hind ulatub miljardi euroni; projekti tõukab Eestis tagant kunagine minister, praegune muusik ja ettevõtja Toivo Asmer. Larkwater on vabrikule sobivat kohta otsinud juba kolm-neli aastat. Valikus on olnud nii Läti, Leedu kui Poola, kirjutas Postimees kevadel.

«Tahame ehitada siia Euroopa suurima metanoolitehase. Ei rohkemat ega vähemat,» ütles Juha Mikkonen ambitsioonikalt. Tõenäoliselt oleks tegu Eesti ajaloo suurima tööstusinvesteeringuga.

Larkwater on vabrikule sobivat kohta otsinud juba viimased kolm-neli aastat. Valikus on olnud nii Läti, Leedu kui ka Poola. Seni on sõrm peale jäänud Paldiskile, millel on Mikkoneni sõnul hulk eeliseid.

Esiteks planeeritakse piirkonda veeldatud maagaasi ehk LNG-terminali, samuti jõuab sinna Eesti-Soome gaasiühendus Balticconnector, mis tagab ligipääsu maagaasile, mis on metanooli tootmise tooraine.

Teiste eelistena loetles Larkwateri juht süvasadama lähedust, samuti raudtee ja maantee olemasolu. Lisaks kiitis Mikkonen meie lihtsat maksusüsteemi, eelkõige seda, et ettevõtete kasum on tulumaksuvaba. «Meile oli see väga suur argument,» märkis ta.

Tagasi üles