Euroopa Keskpank jättis intressimäärad senisele tasemele

Euroopa Keskpanga peahoone.

FOTO: ALEX DOMANSKI / REUTERS

Euroopa Keskpank (ECB) otsustas neljapäeval rahapoliitikaistungil jätta intressimäärad praegusele tasemele. Ühtlasi teatas keskpank, et intressimäärad peaksid sellele tasemele jääma 2020. aasta esimese poolaasta lõpuni.

ECB nõukogu säilitas põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäärana 0,00 protsenti, laenamise püsivõimaluse intressimäärana 0,25 protsenti ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana −0,40 protsenti.

Nõukogu eeldab, et ECB baasintressimäärad püsivad praegusel tasemel ka vähemalt 2019. aasta lõpul ning igal juhul seni, kuni see on vajalik, et tagada inflatsioonimäärade püsiv lähenemine tasemele, mis on keskmise aja jooksul 2 protsendist allpool, ent selle lähedal.

ECB nõukogu kavatseb jätkata varaostukava raames ostetud aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvate põhiosa tagasimaksete täies ulatuses reinvesteerimist pikema aja jooksul pärast kuupäeva, mil nõukogu hakkab tõstma baasintressimäärasid, ning igal juhul seni, kuni see on vajalik soodsate likviidsustingimuste ja küllaldaselt toetava rahapoliitilise kursi säilitamiseks.

ECB rahapoliitika üks eesmärk on hoida inflatsioon tasemel, mis on 2 protsendi lähedal, ent jääb sellest piirist allapoole. Märtsis aeglustus euroala inflatsioon 1,4 protsendile eelneva kuu 1,5 protsendilt.

Tagasi üles