Tallinna Vesi läheb tariifivaidlusega riigikohtusse

Tallinna Vee käive ja kasum purustasid rekordi.

FOTO: ERIK PROZES /

Tallinna Vesi esitas riigikohtule kassatsioonikaebuse tariifivaidluses veefirma kahjuks langenud ringkonnakohtu otsuse peale.

Haldusasi puudutab AS-i Tallinna Vesi kaebust konkurentsiameti vastu saamata jäänud tariifitulu hüvitamiseks ja kaebusi ettevõtte veeteenuse hindade kooskõlastamise taotluste läbivaatamata jätmise vaidlustamiseks aastatel 2013-2017, teatas Tallinna Vesi börsile.

Tallinna halduskohus jättis ettevõtte kaebused 2018. aasta novembris rahuldamata. Firma kaebas otsuse edasi, ent ka Tallinna ringkonnakohus jättis apellatsioonkaebuse juunikuus rahuldamata.

Haldusasi on eraldiseisev 21. juunil 2019 lõppenud rahvusvahelisest vahekohtumenetlusest, kus vahekohus otsustas enamushäältega AS-i Tallinna Vesi ja United Utilities (Tallinn) B.V. nõudeid mitte rahuldada.

Kohus: linna ja ettevõtte kokkulepe pole konkurentsiameti jaoks siduv

Tallinna linn ja Tallinna Vesi sõlmisid 2001. aastal teenuslepingu, mis sisaldas hinnaregulatsiooni põhimõtteid, mille abil määrata kindlaks veeteenuse hinnad Tallinnas. Tallinna Vesi esitas 2010. aasta lõpus konkurentsiametile taotluse Tallinna ja Saue linnas osutatava veeteenuse hinna kooskõlastamiseks ajavahemikuks 2011–2015.

Konkurentsiamet jättis tariifitaotluse aga rahuldamata, kohustades ettevõtet lõpetama ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse rikkumine ning viima veeteenuse hinnad Tallinna ja Saue linnas seadusega vastavusse.

Tallinna Vesi esitas alates 2013. aastast igal aastal kuni 2017. aastani konkurentsiametile taotluse Tallinna linna vee-teenuste hindade kooskõlastamiseks. Konkurentsiamet tegi igal aastal omakorda vastuseks teavituse, et ettevõtte hinnataotlus on endiselt puudustega ning taotlus jäeti läbivaatamata ning menetlus lõpetati.

Halduskohus leidis novembris, et puudub alus kohustada konkurentsiametit teenuslepingu tariife puudutavat osa täitma, sest leping ei ole neile siduv. Seega jäid AS-i Tallinna Vesi kaebused rahuldamata. Tallinna Vesi esitas kohtule ka kahjunõude, mis jäi samuti rahuldamata.

Tagasi üles