Eesti merenduspoliitika 2021-30 koostatakse transpordi arengukava alamprogrammina

Kunda sadam 2019, vaade sadamale idast. FOTO: Jaano Martin Ots

FOTO: Jaano Martin Ots

2020. aastal lõppeva iseseisva riikliku arengukava asemel koostatakse merenduspoliitika 2021-2030 transpordi taristu ja liikuvuse arengukava alamprogrammina.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) teatas, et koostöös partnerite ja huvigruppidega asuti koostama transpordi taristu ja liikuvuse arengukava 2021-2030, mille alamprogrammina on kavas koostada ka Eesti merenduspoliitika samaks perioodiks. Loodav dokument peaks olema järjeks eelmisele iseseisvale merenduse arengukavale, millest lähtuti perioodil 2012-2020. 

Merendussektori arengukavas võetakse arvesse kõikide huvigruppide vajadused, sealhulgas avaliku sektori, keskkonnahoiu, haridus- ja teadustegevuse ja ettevõtluse vajadused, kirjeldab MKM koostatud faktileht. Uue merenduspoliitika koostamisel lähtutakse samadest prioriteetsetest suundadest ja eesmärkidest, mis olid aluseks eelmisele arengukavadele.

Eesti merenduse arengu suundadeks on:

  • ettevõtjasõbralik ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline merenduse ettevõtluskeskkond
  • ohutu, turvaline ja paranenud keskkonnaseisundiga meri
  • merenduse arengut toetavad avaliku sektori tegevused
  • kaasaegsel tasemel mereharidus, teadus- ja arendustegevus
  • atraktiivne rannaäärne elu- ja külastuskeskkond, mis soodustab mereturismi ja kohaliku ettevõtluse arengut ning merekultuuripärandi edasi kandmist
Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles