LHV sai loa osta Danske laenud

LHV Group

FOTO: Erik Tikan

Konkurentsiamet andis eile LHV Pangale loa Danske Banki eralaenudega seotud käitise ostuks, tehing peaks lõpuni viidama sügisel.

See oli üheks eelduseks AS LHV Panga ja Danske Bank A/S-i vahelisele tehingule, mille kohaselt LHV Pank omandab Danske Banki Eesti filiaali eraisikute laenudega seotud käitise, teatas LHV börsile.

AS-i LHV Group tütarettevõte AS LHV Pank ja Danske Bank A/S sõlmisid vastava ostulepingu 5. juunil. Tehing viiakse lõpule käesoleva aasta sügisel, mil kujunevad ka tehingu lõplik maht ja hind, märkis LHV.

Tehingu lõpule viimise viimaseks eeltingimusteks on LHV Groupi poolt täiendava kapitali kaasamine.

Käitise laenuportfelli maht veebruari lõpu seisuga on 470 miljonit eurot, millest ligi 97 protsenti moodustavad eluasemelaenud. LHV hinnangul on tegemist tugeva krediidiportfelliga, mis on hästi tagatud. Kuivõrd antud eluasemelaenude intressimäärad olid väljastatud sisuliselt omahinna lähedal, on tehing võimalik ainult tänu portfelli allahindlusega müümisele.

Eelduslikult väheneb portfelli suurus tehingu hetkeks 450 miljoni euroni. Tehingu tegemisel ei liigu käitisega kaasa klientide kontojäägid ega arveldused. Samas kuuluvad käitise juurde üksikud töölepingud, mille täpne arv selgub tehingu tegemise hetkeks.

Tehinguga võtab LHV Pank üle ligikaudu 10 800 eraisikust kliendi teenindamise. LHV arvelduste analüüsi põhjal on hinnanguliselt 80 protsenti nendest LHV jaoks uued kliendid.

Senised Danske laenukliendid ei pea ise oma tegevuses midagi muutma ning neile antakse täpsemad juhised niipea, kui tehing saab 2019. aasta teises pooles lõpule viidud. LHV plaanib avada igale kliendile automaatselt LHV Pangas laenude teenindamiseks personaalse pangakonto ja vormistada lepingute muudatused, nii et klientidel jääb üle vaid oma laenumaksed uuele pangakontole suunata. Laenude automaatsel ületoomisel ei muutu laenude senised tingimused, juhul kui kliendid omalt poolt lepinguid muuta ei soovi.

Plaanitav tehing avaldab LHV finantsseisule märkimisväärset mõju: aprilli lõpu seisuga ulatus LHV Panga laenuportfell 1,016 miljardi euroni. Käitise omandamisega kasvab LHV laenuportfell ligikaudu 450 miljoni euro võrra. Tehingu rahastamiseks kaasab LHV lisaks olemasolevatele hoiustele kokku 280 miljoni euro ulatuses finantseerimisvahendeid.

Lühiajaliselt rahastab LHV Pank lisanduvat laenumahtu Eestist ja välisturgudelt kaasatavate hoiustega. Eesti klientide hoiused on kasvanud plaanidest kiiremini. Trendi jätkudes on võimalik tehingut märkimisväärses mahus finantseerida läbi kohalike hoiuste. Ülejäänud finantseering kaasatakse hoiuste kaasamise platvormide kaudu, mille osas on peamiseks partneriks Raisin.

Viimase kaudu kaasatakse hoiuseid Saksamaa, Austria, Hollandi ja Hispaania eraisikutelt. Siiski on tegemist kallimapoolse finantseerimisallikaga, mistõttu pikaajaliselt plaanib LHV Pank eluasemelaenuportfelli rahastada läbi pandikirjade väljastamise.

Alates 2021. aastast on portfellist lisanduv kasum suurusjärgus 4 miljonit eurot aastas. Tehing parandab LHV Panga omakapitali tootlust (ROE) aastas keskmiselt 0,4 protsendipunkti võrra. Selleks ajaks on kõik tehinguga seotud ühekordsed kulud tehtud ning tehingu läbiviimiseks mõeldud lühiajaline kallim hoius on asendatud soodsamate pandikirjadega.

Lisaks on finantsplaanis arvestatud, et tehinguga kaasnev allahindlus kajastatakse raamatupidamises läbi intressitulu üle portfelli eluea. Kui laenulepinguid soovitakse olulises osas muuta või lõpetada, kajastatakse lepinguga seotud allahindlus tuludes samal hetkel.

2020. aastal ulatub tehingust tulenev lisakasum 1,7 miljoni euroni. Tulemusi mõjutavad siis veel lühiajaliselt kallimad hoiused, mis on 2020. aastal plaanis asendada soodsamate pandikirjadega.

Kuna laenuportfell omandatakse 2019. aasta sügisel, jäävad käesolevasse aastasse valdavalt kulud. LHV hinnangute kohaselt on tehinguga seotud kahjum 2019. aastal 2,7 miljonit eurot, millest 1,05 miljonit eurot tuleb netointressituludest, 1,54 miljonit eurot portfelliga kaasnevast provisjonist ning 0,12 miljonit eurot lisanduvatest halduskuludest.

AS LHV Group uuendab oma finantsplaani peale tehingu toimumist. Olenevalt tehingu lõplikust toimumisajast võib finantsplaani uuendamine toimuda 2020. aasta alguses regulaarse finantsplaani uuendamise raames.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles