Riigikohus: dividendidega ei saa firmast raha välja kantida

Raha.

FOTO: SILLE ANNUK / PM/SCANPIX BALTICS

Firma arveldusarvelt sularahana välja võetud summa dividendiks vormistamine ei aita võlgade eest pääseda, sest võlausaldaja taotlusel dividendiotsuse kehtetuks tunnistamise korral tuleb summa tagasi maksta, leidis riigikohus hiljutises lahendis.

22. mail avaldatud riigikohtu otsus puudutas AS-i Cresco Väärtpaberid hagi Kristian Allikmaa ja Seamill OÜ vastu. Samal ajal kui kohus mõistis Seamillilt hageja kasuks välja 500 000 eurot, võeti Seamilli kontolt välja 69 000 eurot sularaha. Seamilli kaitsjad aga väitsid, et firma kontolt süstemaatiliselt võetud sularaha on osanikule makstud dividend. Kostjad esitasid selle tõenduseks osaniku otsuse, millega viimane määras endale jaotamata kasumi arvelt kokku 73 000 eurot omanikutulu.

Riigikohus asus seisukohale, et dividendimakse kohta tehtud osanike otsus on osaühingu tehing, mille tagasivõitmise korral on osanik kui tehingu pool kohustatud dividendi tagasi maksma. Riigikohtu otsuse järgi ei ole täitemenetluses dividendi väljamaksmist kui rahalise kohustuse täitmist võimalik tagasi võita. Samuti ei ole dividendi väljamaksmine eraldiseisev tehing, mida saaks tagasi võita, vaid sooritus. Seega on dividendi tagastamiseks vaja võita tagasi soorituse aluseks olev tehing ehk antud juhul dividendi määramise otsus.

Riigikohtu otsus tähendab, et firma omanikud ei saa eelistada enda huve firma võlausaldajate huvidele ja otsustada võlausaldajate nõuete täitmise asemel endale dividendi maksta. Võlausaldajad saavad dividendi maksmise kohta tehtud otsuse kohtus vaidlustada ja otsuse kehtetuks tunnistamise korral peavad omanikud dividendi tagasi maksma.

Tagasi üles
Back