Vabaühenduste miljonid on kaetud hämaruse looriga

Valitsuse pressikonverents 16. mai 2019: Riina Solman, Rene Kokk, Jüri Ratas, Urmas Reinsalu

FOTO: Mihkel Maripuu

Eesti riigis ei tea keegi, kui palju on vabaühendused saanud viimastel aastatel riigilt avalikku raha, tõdeb valdkonna eest vastutav siseministeerium.

«Vabaühendusi rahastavad riigieelarvest Eestis erinevad ministeeriumid, nende allasutused ja kohalikud omavalitsused. Andmete kättesaamine ja tõlgendamine nõuab aga palju käsitööd ja puhastamist, sest raamatupidamises ei koguta kulutuste andmeid alati ühtemoodi,» ütles siseministeeriumi esindaja vastuseks Postimehe küsimusele, kui palju on vabaühendused viimastel aastatel riigilt toetust saanud ja kui palju nad hakkavad saama uue riigieelarve strateegi kohaselt.

Hetkel ongi riik olukorras, kus värskeim teadaolev seis puudutab alles 2016. aastat ning siis jagati ühendustele kokku 204 miljonit eurot:

  •     anti projektitoetusi ca 75 mln euro eest 2126 vabaühendusele
  •     anti tegevustoetusi ca 31 mln euro eest 612 vabaühendusele
  •     osteti teenuseid ja kaupu 30,6 mln euro eest 1818 vabaühenduselt
  •     lisaks on 16,4 mln euro eest ülekandeid vabaühendustele, mille majanduslik sisu on määratlemata
  •     KOVide poolt lisandus vabaühendustele 51 mln eurot, mille majanduslik sisu on määratlemata. 

Mis puutub valitsuse värskesse eelarvestrateegiasse, siis selles osas tuleb siseministeeriumil taas nentida, et kuna vabaühendusi rahastavad erinevad ministeeriumid, nende allasutused ja KOVid, saab rahastamise andmeid analüüsida alles tagantjärele.

Valitsus on otsustanud, et 2019. aastast ei jaotata vabaühendustele toetusi enam Hasartmängumaksu Nõukogu kaudu,  vaid toetusi hakkavad jagama kultuuriministeerium, sotsiaalministeerium ning haridus- ja teadusministeerium.

Põhjus peitub selles, et valitsus tahab vabaühenduste tegevust paremini oma sisulise kontrolli all hoida. Kui ühe nõukogu asemel hakkavad toetusi jagama mitmed ministeeriumid, siis peaks see ministri hinnangul süsteemi ka läbipaistvamaks muuta. 

«Eesmärk on, et vabaühendustele jagatavad toetused oleksid seotud riigi eesmärkidega ja nende jagamise käik läbipaistvam,» ütles vastne rahvastikuminister Riina Solman. 

Tagasi üles