Tööinspektsioon: kolme Enefiti tööõnnetuse puhul olid probleemiks töövahendid

Enefit280 õlitehas.

FOTO: ILJA SMIRNOV/ARHIIV

Eesti Energiale kuuluvas õlitehases toimus neljapäeval töötaja surmaga lõppenud tööõnnetus. Ettevõtte sõnul viiakse iga õnnetuse järel läbi põhjalik uurimine ning selgitatakse välja õnnetuse juurpõhjused.

Ööl vastu neljapäeva toimus Eesti Energiale kuuluvad Enefit280 õlitehases raske tööõnnetus, mille tagajärjel suri 47-aastane töötaja. Juhtumi osas algatas prokuratuur kriminaalmenetluse. Enefit Energiatootmises on tööinspektsiooni kommunikatsiooni peaspetsialisti Jana Rosenfeld sõnul juhtunud viimase viie aasta jooksul viis rasket, üks kerge ja üks surmaga lõppenud tööõnnetus. «Õnnetused on seotud söövituse, kuuma vee toimel, seadme kasutamisel, elektrilöögi, territooriumil kukkumise ja ülakäigu silla ületamisel kukkumisega,» selgitas ta.

Eesti Energia AS-s endas on Rosenfeldi sõnul juhtunud viimase viie aasta jooksul kolm rasket ja seitse kerget õnnetust. Ta lisas, et õnnetused on seotud elektrilöökide, komistamiste, kukkumiste, venitamiste, koera hammustamise ja noa käsitsemisel.

«AS Enefit Energiatootmise puhul on tööinspektsioon kolm juhtumit uurinud ja tuvastanud töövahendite mittevastavuse ohutusnõuetele, üks juhtum on veel uurimises,» lisas Rosenfeld.

Ettevõtte koostatud uurimine ei näidanud aga, et õnnetused olid põhjustatud töövahenditest. «Enefit Energiatootmises pole olnud viimase viie aasta jooksul tööõnnetusi, kus töötaja sai tervisekahjustuse töövahendi tõttu, mis ei olnud vastavuses ohutusnõuetega,» ütles Eesti Energia pressiesindaja Priit Luts.

Ta lisas, et pärast igat tööõnnetust viiakse läbi põhjalik uurimine, enamjaolt komisjoniga ning selgitatakse välja tööõnnetuse juurpõhjused. «Võetakse kasutusele meetmed sarnaste juhtumite ärahoidmiseks (nt organisatsioonilised, tehnilised meetmed, dokumentatsiooni täiendamine, täiendjuhendamised ja koolitused, teavitus),» lisas ta.

Eesti Energias on Lutsu sõnul suurimateks ohufaktoriteks kukkumine kõrgusest, kukkumine tasapinnal ja töö masinate ja seadmetega. «Enefit Energiatootmises viimase viie aasta jooksul toimunud tööõnnetuste põhjused olid erinevad, mille puhul olid riskifaktorid elekter, kukkumine tasapinnal, kuum vesi, tuhk. Kõiki töökeskkonna riske hinnatakse regulaarselt ning tehakse pidevat ennetustööd tööõnnetuste vältimiseks. Suurt tähelepanu pöörame ka töökeskkonna sisekontrollile.»

Selleks, et õnnetusi vältida toimuvad Enefit Energiatoomises tööohutusalased koolitused vähemalt üks kord kvartalis, lisaks viiakse läbi treeningõppuseid ja töötajate ohutusalaseid teadmisi kontrollitakse regulaarselt.

Luts lisas, et tööõnnetuses kannatanutele kehtivad Eesti Energias lisaks riigipoolsetele sotsiaalsetele garantiidele kollektiivlepingutes ja muudes kontserni sisestes kokkulepetes toodud hüvitised ja toetused.

Tagasi üles