Tallinna TV ägab suurkahjumi all

Taavi Pukk

FOTO: Aivar Pau

Pealinna munitsipaaltelevisioon lõpetas 2018. aasta üle 660 000eurose miinusega, mis on Tallinna Televisiooni (TTV) juhi Taavi Puki sõnul tulenenud eelkõige mullu avastatud tehnilistest probleemidest ja programmilistest ümberkorraldustest, kirjutab Äripäev.

Aasta varem lõpetas TTV majandusaasta 33 199eurose kasumiga. Puki sõnul on TTV juhtkond esitanud telekanali nõukogule kokkuhoiu ja kärpemeetmed, näiteks tuleb TTV-l saada tulevikus hakkama väiksemates ruumides ja paratamatult vaadatakse üle personaliread ning kaalutakse, kuidas saada hakkama vähemate inimestega.

Taavi Puki selgitus täismahus ja muutmata kujul:

«Eelarve puudujäägi peamisteks põhjusteks olid tehnilised ning programmilised ümberkorraldused ettevõtte tegevuses. 2018. aasta II kvartalis sattusid TTV IT-süsteemid küberrünnaku alla, mis raskendas oluliselt telekanali igapäevast toimimist, kuid suutsime kriisi edukalt likvideerida. Tekkinud kriisi positiivne osa oli see, et suudeti tuvastada IT-süsteemide sõna otseses mõttes katastroofiline olukord ning sisuliselt ehitati kogu TTV IT-süsteem uuesti üles. Selgus, et varasemalt kasutusel olnud IT-süsteem oli pikka aega hooldamata, uuendamata ning tulenevalt sellest ka puuduva turvalisusega – seega oli seni küberrünnakutest jms pääsemine olnud vaid õnnelik juhus.

Samal ajaperioodil ilmnes ka programmiväljastuseks (mis on tihedalt seotud IT-süsteemidega) kasutatava tehnika ja tarkvara kriitiline olukord. Pole mingi saladus, et TTV eetris esines katkestusi ning probleem üha süvenes. Taaskord olid märksõnadeks hooldamata süsteem ning tehnika perioodilisse uuendamisse tegemata investeeringud. Asusime tööle programmiväljastuseks uue lahenduse leidmiseks ning hoidsime pöidlaid pidevalt peos, et senine süsteem vastu peaks, kuni saame ülemineku uuele süsteemile teostada. 2018. aasta augustis toimus uue süsteemi kasutuselevõtt, mis andis praktiliselt 100% kindluse eetrisignaali edastamise osas. Lisaks andis muudatus võimaluse rakendada uus meediahalduse ja arhiveerimissüsteem, mis muutis teleprogrammi koostamise ja toimetamise oluliselt efektiivsemaks, samuti andis võimaluse võtta kasutusele uued visuaalsed lahendused.

Lisaks mainitud kahele suurele tehnilisele ümberkorraldusele oli möödapääsmatu teostada mitmeid ventilatsiooni, väiketehnikat ja tööruume puudutavaid erakorralisi töid.

Teiseks, programmilised ümberkorraldused. TTV jaoks oli 2018. aasta murdepunkt, kus kanalisse lisandus uut ja mitmekesist programmi. Lisaks senise programmi kvaliteedi tõstmisele alustasime 2018. aasta jooksul mitme uue teleprojektiga. Uute saatejuhtidena lisandusid Tallinna Televisiooni meeskonda teiste hulgas Hannes Võrno, Jüri Aarma ja Maire Aunaste. Uudse tegutsemisstrateegiana lisandusid mitmed koostööprojektid teiste meediaettevõtetega. Koostöös ERR-iga kandsime 2018. aasta augustis üle Euroopa Meistrivõistluseid Glasgowst. Septembris alustasime koostöös Eesti Korvpalliliidu ja AS Ekspress Meediaga Olybet Eesti-Läti korvpalliliiga ülekannetega.

TTV vaatajate arv tegi märgatava tõusu: kui 2017. aasta novembris oli TTV vaatamisaja osakaal (daily share, Kantar Emor) 1,0% kogu vaatamisajast, siis 2018. aasta detsembris oli see juba 1,6%. Kasvatasime jõuliselt ka programmi mahtu, kui 2017. aastal oli see 4039 tundi, siis 2018. aastal 5207 tundi (77 ja 100 tundi nädalas) ehk kasv oli üle 33%. 

Mõistagi oli nii tehnilistel muudatustel kui ka (kvaliteetse) programmi mahu kasvatamisel hinnasilt küljes ning sellest tulenevalt tekkis ka eelarve puudujääk. Lisaks tasub mainida, et ka TTV eelarvet mõjutas sarnaselt ERR-ile telesignaalide edastamine nii HD kui ka SD formaadis.

Ettevõtte nõukogu ja juhatus on teinud väga tihedat koostööd. Nõukogu koosolekud on toimunud igakuiselt ning nõukogu liikmeid on informeeritud pidevalt ettevõttes toimuvast.

Arvestades eelarve puudujääki on juhatus välja töötanud ja esitanud nõukogule ka kokkuhoiu ja kärpemeetmed. Nende sisu on võrdlemisi aimatav: üle vaadatakse igapäevased halduskulud ning tõmmatakse koomale, kus vähegi võimalik. Kitsal ajal tuleb hakkama saada kitsamates ruumides, jne. Osade partneritega on õnnestunud pidada läbirääkimisi soodsamate tingimuste saavutamiseks. Kuna suurim kuluallikas on programmi tootmine ja edastamine, siis on otsitud ka kärpekohti sellelt realt. Juba rakendatud meetmena võib nimetada suure osa tootmise suvepuhkuse algust 1. juunil ning uue telehooaja alustamist oktoobris. Paratamatult peame üle vaatama ka personaliread ning kaaluma, mida saaks tehtud efektiivsemalt ja väiksema hulga tööjõuga. 

Mis puudutab TTV jätkusuutlikkuse küsimust, siis nõukogu tegi juhatusele käesoleva aasta alguses ülesandeks osaleda vabalevis televisiooniteenuse edastamise konkursil ja seda ka edukalt tehti. TTV-le väljastati TTJA poolt tegevusluba levimaks üle Eesti vabalevis kuni 2029. aastani. Seega lähtume ettevõtte strateegia ja visiooni kujundamisel just nendest nõuetest ja ajaraamist, mida uue perioodi tegevusluba meile ette näeb. 

Lõpetuseks: TTV on teinud läbi tõelise muutumise ning leidmas oma kohta telemaastikul. Koostöö erinevate tootjate, asutuste ning ka teiste meediakanalitega on andud TTV-le uue hingamise ning vaatajate arvu kasvgi näitab, et midagi on tehtud hästi. Pea 150 000 vaatajani jõudmine on tugev tulemus. Mõistagi on vajalik finantsraskustest välja tulla, kuid ma olen lootusrikas, et TTV juhtkonna, nõukogu ja linnavalitsuse koostöös seda ka teha suudame.»

Tagasi üles