Muinsuskaitse ei hakka Harju tänava kartulipõlluga tegelema

Kartulipanek Harju 30 kinnistul. FOTO: Tairo Lutter

Muinsuskaitseamet ei pea Tallinna vanalinna muinsuskaitsealale kartulipõllu rajamist seaduserikkumiseks ning ei kavatse seetõttu sellega ka tegeleda.

Tallinna linn teatas täna, et info neljapäeval Harju tänava haljasalale rajatud kartulipõllu kohta on edastatud riigi muinsuskaitseametile, kes peaks väidetavat seaduserikkumist menetlema.

«Muinsuskaitseseaduse paragrahv 52, mis reguleerib tööde tegemise luba kinnismälestisel ja muinsuskaitsealal ütleb, et kõrghaljastuse rajamiseks, raie-, kaeve- ja muudeks pinnase teisaldamise või juurdeveoga seotud töödeks muinsuskaitsealal on vaja luba. Harju tänaval toimunu puhul ei ole tegemist kaevetöödega. Seda nii muinsuskaitse igapäevases praktikas ega ka Tallinna linna enda kaevetööde eeskirjade järgi. Ka puudub selle koha peal selles sügavuses arheoloogiline kultuurkiht, mis oleks sarnase tegevuse korral võinud kahjustada saada. Lisaks ei ole kartulipeenra rajamine vastuolus Tallinna linna heakorra eeskirjadega. Seega, peenarde rajamine vanalinnades ega hauaplatsidele lillede istutamine kaitsealustel kalmistutel ei nõua muinsuskaitselist luba,» selgitas muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie.

«Kuna tegu ei ole muinsuskaitselise küsimuse või muinsuskaitseseaduse rikkumisega, ei pea muinsuskaitseamet vajalikuks antud olukorras osapoolte vaidlusesse sekkuda. Mõistame mõlema osapoole argumente, nii omaniku püüdlust probleemile tähelepanu tõmmates veenda linnavalitsust lahenduseni jõudma, kui ka linnavalitsuse soovi näha Harju tänava haljasala osas terviklikku, projekti kohast haljastuslahendust. Hetkel on siiski tegu pärandit mitte kahjustava tegevusega,» lisas ta.

Niguliste kiriku ees asuva platsi tõttu kümme aastat Tallinna linnavalitsusega vaidlust pidanud ärimees Heino Viik otsustas eile endale kuuluvat maa-ala otstarbekalt kasutada ja sinna kartulid maha panna. Tallinna abilinnapea Andrei Novikovi sõnul on kartulipõllu rajamine ebaseaduslik ja karistatav tegevus.

Viigi ettevõttele Uranos OÜ kuulub Harju tänaval Niguliste kiriku ees 715 ruutmeetri suurune kinnistu. Aastal 2007 rajas linn Viigi kinnistule kaks ehitist: raudbetoonist tugimüüri Trepi tänaval ning Nõelasilma värava ühe posti, millega algas pikk kohtuvaidlus. 2012. aastal saavutas Viik ringkonnakohtus võidu ning kohus käskis linnal ehitised lammutada. Seda siiani tehtud pole. Veel enam, linn ei luba Viigil oma maa-alale midagi rajada. Möödunud nädalal otsustas linnavolikogu seada Viigi maale sundvalduse, mille kohaselt saaks maaomanik tema maale rajatud tänava talumise eest veidi üle tuhande euro aastas.

Tagasi üles
Back