Lasnamäelased saavad kergemalt hingata: Väo asfalditehas lõpetab tegevuse

Verston Ehitus OÜ asfaltbetoonitehas Väo karjääris asub Lasnamäe külje all. Keskkonnainspektsioon on tehase levitatava haisu kohta saanud poole aasta jooksul ligi 500 kaebust. 

FOTO: Eero Vabamägi

Lasnamäe elanike seas rahulolematust tekitanud Verston Ehituse asfaltbetoonitehas lõpetab 17. juunist oma tegevuse Väo karjääris, kuid ettevõte loodab leida tehasele asukoha, kus see elanikke ei häiri.

Lasnamäe elanikud nõudsid Väo asfaltbetoonitehase sulgemist, kurtes, et sealt levivad heitgaasid on mürgised ja hävitavad kohalike tervist. Selle palvega pöörduti isegi valitsuse poole.

«Keskkonnainspektsioon ei näe, et asfalditehas suudaks praeguses asukohas ja olemasoleva tehnoloogiaga lõhnahäiringut vältida ning ettevõte on seda mõistes otsustanud oma tehase alates 17. juunist ära kolida ning samasse asukohta karjääris enam tagasi ei tulda,» ütles Keskkonnainspektsiooni Harjumaa büroo juhataja Neeme Kass.

«Tootmise mõttes on praegune asukohavalik põhjendatud ja otstarbekas, kuid tehas paikneb karjääris liiga lähedal elumajadele ja seega on konflikt vältimatu,» lisas Kass.

Verston Ehituse juhatuse esimehe Veiko Veskimäe sõnul jõudi koostöös ametkondadega järeldusele, et kuigi tehases kasutatakse nüüdisaegset tehnoloogiat ning selle asukoht sai liikluskoormuse ja loodushoiu mõttes kõige optimaalsem, siis tulenevalt avalikkuse huvist lõpetatakes selles konkreetses kohas tootmine.

«Oleme kokku leppinud, et vastavad ametkonnad teevad uue, elanikkonda vähem häiriva, kuid tootmiseks sobiva asukoha leidmisel meiega tihedat koostööd,» lisas Veskimäe.

Ettevõtte tootmisprotsessi ja olemasolevaid lepinguid arvestades ei nõua Keskkonnainspektsioon tegevuse kohest lõpetamist ja on nõus ettevõtte pakutud tähtajaga ehk 17. juuniga, seda aga tingimusel, et tehas ei jätka tulevikus enam karjääris samas asukohas.

Ettevõte ei saa Väo karjääris praegusel asukohal jätkata ka seetõttu, et osaühingul Verston Ehitus puudub Peterburi tee 94 kinnisasjal maakasutusõigus ja maaomanik ehk Maa-amet peaks selleks andma eelnevalt omapoolse nõusoleku.

Verston Ehituse tehas on keskkonnainspektsioonile olnud tõeline peavalu. Kokku on amet poole aasta jooksul saanud juba ligi 500 kaebust. Keskkonnainspektsiooni Harjumaa büroo juhataja Neeme Kass tunnistas, et nii suur hulk kaebusi on tavatult palju. «Probleem on reaalne ja elanike muredele lahenduste otsimist tuleb võtta täie tõsidusega,» nentis Kass Postimehele nädalapäevad tagasi.

Keskkonnainspektsioon on Verston Ehituse Väo tehasesse korduvalt reide korraldanud. Kui ennekõike kurdavad inimesed just hingematva haisu pärast, siis ameti kontrollid on seni näidanud, et hais ei ületa lubatud piirmäärasid. Piltlikul skaalal lubab seadus haisutada 15 palli ulatuses, Verston Ehituse tehases mõõdeti kolm-neli palli.

Küll aga on amet teinud kindlaks, et Väo tehas rikub kehtivat õhusaasteluba ehk teisisõnu paiskab keskkonda mitu korda rohkem vingugaasi ja lämmastikoksiide, kui neile antud luba võimaldaks.

Tagasi üles