Linn: kartulipõllu rajamine Harju tänavale on ebaseaduslik ja karistatav tegevus

Kartulipanek Harju 30 kinnistul. FOTO: Tairo Lutter

Niguliste kiriku ees asuva platsi tõttu kümme aastat Tallinna linnavalitsusega vaidlust pidanud ärimees Heino Viik otsustas eile oma maa-ala otstarbekalt kasutada ja sinna kartulid maha panna. Tallinna abilinnapea Andrei Novikovi sõnul on kartulipõllu rajamine ebaseaduslik ja karistatav tegevus.

Heino Viigi ettevõttele Uranos OÜ kuulub Harju tänaval Niguliste kiriku ees 715 ruutmeetri suurune kinnistu. Aastal 2007 rajas linn Viigi kinnistule omavoliliselt kaks ehitist: raudbetoonist tugimüüri Trepi tänaval ning Nõelasilma värava ühe posti, millega algas pikk kohtuvaidlus. 2012. aastal saavutas Viik ringkonnakohtus võidu ning kohus käskis linnal ehitised lammutada. Seda siiani tehtud pole. Veel enam, linn ei luba Viigil oma maa-alale midagi rajada ja seega seisis plats kuni eilseni tühjalt. Nüüd ilutseb seal kartulipõld. 

Linna sõnul on muinsuskaitsealal kaeve- ja muudeks pinnase teisaldamise või juurdeveoga seotud tööde tegemiseks tarvis luba, mida Viik aga põllu rajamiseks ei taotlenud.

«Seega on ajakirjanduses palju kajastamist leidnud Harju tänava äärsele haljasalale kartulipõllu rajamine ebaseaduslik ja karistatav tegevus,» ütles abilinnapea Andrei Novikov. «Karistuse määramine on Muinsuskaitseameti pädevuses.»

Seaduse kohaselt saab töö tegemise eest ilma ameti loata karistada rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.

Tallinna linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakond teostas eile kohapeal paikvaatluse, tuvastas rikkumise ja esitab vastavasisulised materjalid muinsuskaitseametile.

Kartulipõllu rajamise asemel tahaks ettevõtja kinnistu linnale müüa

Viik maksab hetkel maalapi eest 6000 eurot maamaksu aastas. Tegelikult tahaks ta krundi hoopis linnale müüa ja küsiks selle eest 1,6 miljonit eurot. Praegu oleks selle 715-ruutmeetrise maa väärtus Viigi arvutuste kohaselt 3,2 miljonit eurot, kuid ta on valmis müüma poole odavamalt.

Linnal on aga teised plaanid. Tallinna linnavolikogu otsustas seada sundvalduse maatüki osale, millele on rajatud Nõelasilma tugimüür. Selle 35 ruutmeetri eest maksaks linn Viigile 1113 eurot aastas. 

Tallinn omandas ümberkaudsed kinnistud

2006. aastal ostis linn OÜ-lt Gelsea kokku Harju tänava äärsed maad: Harju 34, 36, 38, 44, Harju 46/Rüütli 15 ja Rüütli 7. Kokku maksis linn kinnistute eest 150 miljoni krooni.

Gelsealt kruntide ostmine oli toonase abilinnapea Taavi Aasa sõnul hädavajalik, et rajada varemete asemele haljasala, kuid Viigi Harju tänav 30 krunt asus juba niigi haljasalal.

«Loomulik muidugi oleks, kui kogu ala kuuluks linnale, kuid samas pole see krunt linna jaoks praegu probleemne, et see tuleks nüüd ja kohe ära osta,» rääkis Aas toona. «Eks me hakkame nendega läbi rääkima ja kui jõuame sellise hinnani, mis mõlemat poolt rahuldab, siis ostame ära.»

Aas ütles tookord, et ei oska OÜ Uranose 49 miljoni krooni suurust pakkumist hinnata.

«Ma pole veel arvutanud, mis ehitusõigus neil seal olla võiks,» märkis ta. «Mina ei arvuta mitte krundi ruutmeetri hinna, vaid ehitusõiguse järgi ehk kui suurt maja saaks sinna ehitada.»

Tagasi üles
Back