Pangad läksid Martin Helmelt maksusoodustust õngitsema

LHV Panga ja Eesti Pangaliidu juht Erki Kilu tahab, et just kodumaised alustavad pangad maksaksid vähem avansilist tulumaksu.

FOTO: Eero Vabamaegi /

Eesti Pangaliit saatis värskele rahandusminsitrile Martin Helmele kirja, kus tahab, et väiksemad kodumaised pangad pääseks avansilise tulumaksu tasumisest. 

Meenutuseks olgu öeldud, et eelmine Jüri Ratase valitsus tuli välja krediidiasutuste avansilise tulumaksuga, mis tähendab, et Eestis tegutsevatel pankadel tuleb tasuda riigile igas kvartalis kasumi pealt 14 protsenti tulumaksu.

Kui pank hakkab dividendi maksma, võetakse ettemakseid arvesse ja topeltmaksustamist ei tule. Kui pank kasumit ei jaota, jääb raha riigile.

Kui suuremad ja küpsemad pangad nagu SEB ja Swedbank on maksu suhtunud rahulikult (kuna nad maksavad pea igal aastal dividende), siis väiksemaid kodumaisel kapitalil põhinevad panku on see algusest peale häirinud. Seetõttu otsustas Eesti panku ühendav Eesti Pangaliit uut rahandusministrit kohe testida ja saatsid talle kirja, kus paluvad maksusoodustust. 

Nende ettepanek on, et avansilist tulumaksu makstaks vaid juhul kui panga kvartali kasum ületab 1,25 miljonit eurot või aastakasum 5 miljonit eurot. See leevendaks tublisti näiteks Coop Panga ja Inbanki maksukoormust.

Eesti Pangaliit leiab, et praegu kehtiv ühe puuga löödud regulatsioon halvendab pankade konkurentsiolukorda, pärssides eelkõige kiiresti arenevate ja kohalikul kapitalil põhinevate pankade võimet kasvada ja finantseerida majandust.

«Pangaliidu hinnangul on võimalikult kvaliteetne krediidiasutuste poolt pakutavate teenuste kvaliteedi tagamiseks määrav terve ja õiglase konkurentsikeskkonna loomine. Leiame, et meie poolt pakutud lahendus aitaks kaasa alustavas ja kasvufaasis oleva krediidiasutuse arengule ning vähendaks turule sisenemise või konkurentsipositsiooni loomise barjääri,» seisab kirjas.

Pangaliit vihjab ka sellele, et Eesti konkureerib krediidiasutuste loomisel ka teiste Euroopa Liidu riikidega. Näiteks Leedu on loonud alustavatele krediidiasutustele soodsama režiimi. Seetõttu on põhjendatud eeltoodud seadusemuudatuse laiendamine kõigile, mitte üksnes alustavatele ja arengufaasis olevatele krediidiasutustele, leiab liit.

Eesti Pangaliit on 12 Eestis tegutsevat panka esindav organisatsioon, mis kuulub ka Euroopa Pangandusföderatsiooni.

Tagasi üles