Vesterbacka esitas Helsingi tunneli täiendatud eriplaneeringu taotluse

Finest Bay Area ei taha ehitada üksnes tunnelit, vaid arendada mõlemale poole lahte ka luksuslikku kinnisvara, kust ei puudu meelelahutus ja hotellid. Pildil on Otakeila arendus, mis tuleks Soome poole kaldale. FOTO: Finest Bay Area

Eesti-Soome tunneli projekti vedav Finest Bay Area Development Estonia esitas täiendatud taotluse raudteetunneli ja sellega seotud tehissaare riigi eriplaneeringu algatamiseks.

Esialgses, möödunud aasta lõpus esitatud taotluses oli mitmeid küsimusi, mis vajasid erinevate ministeeriumite hinnangul põhjalikumalt lahti selgitamist. Seetõttu palus rahandusministeerium esitada arendajal raudteetunneli projekti eriplaneeringu algatamise või algatamata jätmise otsustamiseks täiendavaid andmeid, teatas ministeerium.

Lisainfot küsiti kavandatava tegevuse eesmärgi, finantseerimiskava, ajakava ja muu kohta. Tunneli puhul on tegemist rahvusvahelise mõõtmega strateegilise taristu osaga, mistõttu tuleb juba enne võimalikku planeeringu algatamist asjaolud täpsemalt välja selgitada.

«Näeme, et Eesti ja Soome vahelise tunneli näol on tegemist olulise ja perspektiivse projektiga. Väga tähtsal kohal on selles riikide omavaheline koostöö ja seda projekti kõikides etappides,» ütles riigi eriplaneeringute koostamise nõunik Heddy Klasen pressiteate vahendusel.

Ta lisas, et järjepideva koostöö tagamiseks on oluline sõlmida ka Eesti ja Soome vaheline ühiste kavatsuste memorandum. Samuti on riigi jaoks oluline, et kavandatav raudteetunnel ühendatakse Rail Balticu trassiga nii reisija- kui ka kaubaveol.

Järgmisena esitab rahandusministeerium täiendatud taotluse teistele ministeeriumitele ja asutustele, paludes neil hinnata, kas taotlus on piisav riigi eriplaneeringu algatamise või algatamata jätmise üle otsustamiseks. Lõpliku otsuse langetab valitsus.

Peter Vesterbacka juhitav Finest Bay Area Development Oy ja Touchstone Capital Partners Ltd sõlmisid märtsikuu alguses 15 miljardi euro suuruse vastastikuste kavatsuste protokolli Soome ja Eesti vahelise tunneli rahastamiseks, mille kohaselt antakse kolmandik rahastusest omakapitalina ning kaks kolmandikku laenuna.

Hiina fond saab vähemusosaluse ning kohustub andma projektile laenu. Varem on tunnelit nõustunud rahastama Dubai fond ARJ Holding 100 miljoni euro ulatuses.

Tagasi üles
Back