Gemalto nõuab riigikohtus edasi ID-kaardi hanke võidu tühistamist

Turvariskiga ID-kaart

FOTO: Erik Prozes

Šveitsi firma Gemalto esitas riigikohtule kassatsioonkaebuse ringkonnakohtu otsusele, millega ei tühistatud Prantsuse firma Idemia võitu ID-kaardi hankel.

Vaidluses nõuab Gemalto, et kohus kuulutaks tühiseks politsei- ja piirivalveameti (PPA) otsuse, mis tunnistas konkurendi Idemia pakkumuse hanke nõuetele vastavaks ja edukaks. Ühtlasi taotleb Gemalto Idemia  ja Eesti riigi vahel 27. aprillil 2017 aastal sõlmitud lepingu tühisuse tuvastamist.

Halduskohus Gemaltoga ei nõustunud ning ka ringkonnakohus jättis Šveitsi ettevõtte apellatsioonkaebuse rahuldamata. Seetõttu otsustas firma pöörduda riigikohtusse.

«Gemalto on seisukohal, et kassatsioonkaebus on piisavalt põhjendatud, mistõttu otsustati pöörduda kassatsioonkaebusega Riigikohtusse 29. aprillil. Kassatsioonkaebuse esitamine tähendab seda, et selles vaidluses pole veel jõutud lõpliku kohtuotsuseni,» teatas Gemalto.

Kaks aastat tagasi vaidlustas Gemalto AG politsei otsuse kuulutada ID-kaardi tootmise riigihankes edukaks Idemia pakkumus, tuues põhjenduseks, et pakkumuste hindamine oli ebakorrektne ja Gemalto suhtes ebaõiglane.

Esimese kohtuastme lahend PPA kasuks tuli 28. detsembril 2017. Jaanuaris 2018 esitas Gemalto ringkonnakohtule apellatsioonikaebuse, mille kohus aprilli keskel lahendas.

PPA identiteedi ja staatuste büroo juhataja Margit Ratniku sõnul on kahes kohtuastmes saadud võit PPA-le tähtis. «Isikut tõendavate dokumentide välja andmine on riiklikult oluline protsess ning lepingu maht ulatub viie aasta jooksul 40 miljoni euroni. Seetõttu peab riigi partneri valik selles protsessis olema igati seaduspärane ja korrektne,» ütles Ratnik pärast ringkonnakohtu otsust pressiteate vahendusel.

Politsei- ja piirivalveamet ja Gemalto AG on osalised veel ühes kohtuvaidluses, kuhu on liidetud kolm hagi. PPA nõuab Gemaltolt kahjutasu seoses lepingurikkumisega, mis puudutab ID-kaardi võtmete genereerimist väljaspool kaardi kiipi.

Samuti hageb PPA endist lepingupartnerit seoses 2017. aastal avastatud ID-kaardi turvariskist teavitamata jätmisega. Gemalto omakorda hageb PPA-d seoses lepingurikkumiste osas kompromissläbirääkimiste lõpetamisega.

Selles vaidluses on PPA esitanud kohtule oma seisukohad ja vastulaused ning ootab kohtu edasisi samme menetlusega edasi liikumisel, teatas amet.

Tagasi üles
Back