Sisuturundus

NUTIKAS toob Eesti teaduse ettevõtetele lähemale

FOTO: Gelatex Technologies meeskond. Martin Järvekülg on pildil paremalt kolmas. Allikas: Martin Järvekülg

Rakendusuuring ülikoolis annab ühelt poolt ettevõttele kasulikke teadmisi, teisalt pakub teadlastele ideid järgnevateks teadusprojektideks. Samuti on saadud kogemused lihtsasti ülekantavad õppetöösse. Tartu ülikooli materjaliteadlane, Click & Grow ja Gelatex OÜ projektijuht  Martin Järvekülg  avas lähemalt, miks on NUTIKAS meede teaduse ja ettevõtluse suhete tihendamisel oluline abivahend. 

Minu praegused kaks NUTIKAS projekti on oma olemuselt suhteliselt erinevad. Click & Grow puhul tekkis kontakt läbi isiklike sidemete ja panin konkreetse arendusülesande lahendamiseks kokku teadlastest meeskonna. Meil õnnestus enne projekti alustamist ennast ettevõtte silmis tõestada ja kui tööle hakkasime, toimis dünaamiline igapäevane koostöö juba suhteliselt ladusalt. Kolm aastat koostööd on möödunud peamiselt õppimise tähe all, lähteülesanne on oluliselt täpsustunud, oleme hakanud oma ülesannet, aga ka sellise koostöö olemust oluliselt paremini mõistma. Ilma NUTIKAS meetme rahastuseta, mis võimaldab hoida igapäevaselt teema juures mitut doktorikraadiga inimest, ei saaks sellise mahu ja ambitsiooniga arendustööd ette võtta.

Sild teaduse ja ettevõtluse vahel

Teine minu juhitav NUTIKAS meetme ettevõtmine on koostöös iduettevõttega Gelatex. Kuna ettevõtte ressursid on selle projekti puhul väga piiratud, siis kujundasime neile aastase plaani. Kaasame eri taseme tudengeid, kes saavad läbi projekti juba väga reaalse arendustöö kogemuse ja võivad tulevikus ka ettevõttes jätkata. Sisuliselt saab ettevõte sel moel juba koolitatud potentsiaalsed arendusosakonna töötajad.

Ma olen veendunud, et just sellised abinõud, nagu NUTIKAS meede, aitavad meil teadus-ettevõtlus sidet aja jooksul tekitada ja läbi selle ka Eesti teaduse struktuuri tugevdada.

Rakendustele orienteeritud toetus

Kui ettevõte on reaalselt innovatsioonist huvitatud, siis leiab ta ka projekti elluviimiseks vajaliku omafinantseeringu. NUTIKAS meetme kuni 70% toetusmäär on siinkohal suureks abiks. Ka kaasnev bürokraatia on võrreldes paljude varasemate teadusrahastuse meetmetega minimaalne.

Selleks, et Eesti liiguks julgemalt tootmispõhiselt majanduselt teadmistepõhise majanduse poole, on oluline,  arendada uudishimupõhise teaduse kõrval välja ka rakendustele suuantud teadustöö. Selle ülesande täitmiseks on NUTIKAS meede väga hästi disainitud.

Meetme üks tugevusi on kindlasti see, et projekte on võimalik kujundada täpselt ettevõtte vajadusele vastavalt, ettevõtte kasu ei pea olema piiratud ainult konkreetse tehnoloogia valmidustaseme tõusuga. Meetme soodsad tingimused võimaldavad ka kohandumisele avatud teadlastel üsna intensiivselt ettevõtluskoostööd ja tehnoloogiate arendamise valdkondade kompetentsi arendada.

Väljavõte: „Ma olen veendunud, et just sellised abinõud, nagu NUTIKAS meede, aitavad meil teadus-ettevõtlus sidet aja jooksul tekitada ja läbi selle ka Eesti teaduse struktuuri  tugevdada.”

FOTO: Logod

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles