Finantsinspektsioon pääses uurimisest puhta nahaga

Tallinn, 19.02.2019 Finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler.

FOTO: Mihkel Maripuu / Postimees Grupp/Scanpix Baltics

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) lõpetas uurimise Eesti finantsinspektsiooni osas ning jõudis järeledusele, et asutus ei ole rikkunud Euroopa Liidu õigust seoses Danske panga rahapesule viitavate tegevustega.

Eile toimus EBA järelevalvenõukogus hääletus, millega otsustati veebruaris algatatud uurimine lõpetada.​ Menetlus alustati nii Eesti kui Taani finantsinspektsioonide suhtes, mis oli ajendatud Danske Bankis toimunud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise regulatsioonide ning juhtimise ja organisatsiooni korraldamise alaste nõuete rikkumistest. 

Finantsinspektsiooni teatel näitasid 2014. aastal Danske Eesti filiaalis läbi viidud kohapealsed kontrollid, et panga riskikontroll ei vastanud ärimudelile. 2015. aastal sundis finantsinspektsioon ettekirjutusega panka oma riskantsete mitteresidentide äri Eestis sulgema.

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) on Euroopa Liidu sõltumatu asutus, mille ülesanne on tagada kogu Euroopa pangandussektoris tõhus ja ühtne usaldatavusnormatiivide kehtestamine ja nende täitmise järelevalve. Euroopa Pangandusjärelevalve üldeesmärgid on säilitada Euroopa Liidus finantsstabiilsus ja pangandussektori terviklikkus ning tagada nende tõhus ja korrapärane toimimine.

Tagasi üles