Tallinn läheb remonti: suurim ehitus Reidi teel

Reidi tee ehitus on Tallinna suurim.

FOTO: Madis Sinivee /

​Tallinna andis lühiülevaate sel aastal töös olevatest ja kavandatavatest Tallinna tänavate rekonstrueerimis- ja ehitustöödest, märkides, et välisrahastusega tee-ehitustest on kõige suuremahulisem Reidi tee ehitus.

Rajatava Reidi tee põhiosaks on 2+2 realine 1,9 kilomeetri pikkune tänav, mis kulgeb Russalka ristmikust kuni Ahtri tänavani. Lisaks rekonstrueeritakse ehitustööde käigus ka 1,4 kilomeetri pikkune Narva maantee lõik. Lisaks rajatakse uusi ning rekonstrueeritakse olemasolevaid kergliiklusteid ja jalgteid kokku 10,5 kilomeetri ulatuses ning rajatakse rannapromenaad koos puhkealadega.

Ehitustöödega alustati mullu 23. juulil piirkonnas, mis ei puuduta olemasolevat tänavavõrku. Käesoleva aasta 1. aprillil alustatakse Russalka ristmiku ning Ahtri tänava ja Jõe tänava ristmiku rekonstrueerimistöödega, mistõttu on liiklus nimetatud ristmikel osaliselt piiratud. Täielikult ristmikke ei suleta.

Ehitustöid teostavad KMG Inseneriehituse OÜ ja Verston OÜ. Ehitustööde lepinguline tähtaeg on tänavu 23. detsembril. Ehitustööde kogumaksumus on ligi 40,8 miljonit eurot. Ehitustööde kaasfinantseerijateks on AS Tallinna Vesi, Elektrilevi OÜ ja AS Tallinna Sadam.

Töös on praegu Paldiski maantee ühistranspordirada, mille mahus rajatakse Paldiski maantee linna siseneva suuna Mõisa tänava ja Nurkliku tänava vahelises 1,3 kilomeetri pikkuses lõigus täiendav ühistranspordirada ning kolme meetri laiune kergliiklustee. Lisaks rajatakse sajuvee süsteem, korrastatakse foorijuhtimissüsteeme, uuendatakse tänavavalgustus ning teostatakse haljastustöid. Ehitustöid teostab YIT Infra Eesti AS. Ehitustööde lepinguline maksumus on ligi 1,2 miljonit eurot. Ehitustööde lepinguline tähtaeg on 30. juuni. 

Välisrahastusega objektidest on töös ka Viljandi maantee kergliiklustee Pärnu maantee ja Valdeku tänava vahel, mille ehitustööde mahus rajatakse 2,6 kilomeetri pikkune ja nelja meetri laiune asfaltkattega kergliiklustee, mille mõlemal küljel on 0,75 meetri laiused graniitsõelmetest kattega jooksurajad.

«Välisrahastuseta teede investeeringutest, mis tulevad üle 2018. aastast, on sel aastal käsil Herne tänava rekonstrueerimine lõigus Staadioni tänavast Magasini tänavani,» rääkis Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf.

Ehitustööde mahus rajatakse Herne tänava Magasini tänava ja Herne 28 vahelises lõigus kahesuunaline asfaltkattega sõidutee laiusega viis meetrit ning tee mõlemale poolele rajatakse jalgrattarajad. Lõigus Herne 28 kuni Herne 30 rajatakse ühesuunaline asfaltkattega sõidutee laiusega kolm meetrit. Magasini tänava ja Tiigiveski pargitee vahelises lõigus rajatakse 2-2,5 meetri laiune kivisillutisega kergliiklustee. Rekonstrueeritakse ka Tallinna Siselinna Kalmistu parkla. Tänavale rajatakse sajuveekanalisatsioon, rekonstrueeritakse olemasolevad vee- ja kanalisatsioonitrassid ning rajatakse LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus.

Ehitustöid teostab AS TREV-2 Grupp. Ehitustööde lepinguline maksumus on ligi 1,9 miljonit eurot  ja ehitustööde lepinguline tähtaeg on 31. mai. 

Töös on ka kaua oodatud Türi tänava rekonstrueerimine, mille mahus rajatakse Türi tänavale kahesuunaline asfaltkattega sõidutee ning tänava mõlemale küljele asfaltkattega kõnniteed miinimumlaiusega 1,2 meetrit. Lisaks rekonstrueeritakse tänava alused vee- ja kanalisatsioonitrassid, rajatakse sajuveekanalisatsioon ning LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus. Liikluse rahustamiseks rajatakse künnised. Jalakäijate ülekäiguradadele rajatakse erivalgustus ning vaegnägijate liikumisvõimaluste parandamiseks paigaldatakse braikivid.

Ehitustöid teostatakse sama hanke mahus eelmisel aastal rekonstrueeritud Juurdeveo tänavaga, mille rekonstrueerimistöödega alustati mullu 9. juulil. Ehitustöid teostab YIT Infra Eesti AS. Ehitustööde maksumus on ligi 1,8 miljonit eurot. Ehitustööde lepinguline tähtaeg on 5. juuli. 

Valdeku tänava rekonstrueerimisega on planeeritud alustada käesoleva aasta teises kvartalis. Ehitustööde mahus on kavandatud rajada 3,5 meetri laiune ühesuunaline sõidutee ning rajada tänavale puudu olev kergliiklustee laiusega 2,5-3 meetrit. Tänavale rajatakse sajuveekanalisatsioon ning LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus. Jalakäijate ülekäiguradadele rajatakse erivalgustus ning vaegnägijate liikumise hõlbustamiseks paigaldatakse brakivid. Liikluse rahustamiseks rajatakse tänavale künnised ja tõstetud tasapinnaga ristmikud. 

Koidu tänava rekonstrueerimine on planeeritud käesoleva aasta kolmandasse kvartalisse. Tööde eesmärk on jalakäijatele ja jalgratturitele paremate ja ohutumate liikumisvõimaluste loomine ning olemasoleva sõidutee rekonstrueerimine, sademevee äravoolu lahendamine ning haljastuse korrastamine. Projektdokumentatsiooni koostab Keskkonnaprojekt OÜ.

Raja tänava ja Mäepealse tänava rekonstrueerimine on kavas alustada käesoleva aasta kolmandas kvartalis. Rekonstrueerimistööde käigus on ette nähtud rekonstrueerida sõiduteed ning teede alused tehnovõrgud, rajada puuduolevad kergliiklusteed ning uuendada tänavavalgustus. Projektdokumentatsiooni koostamisel tehakse koostööd TalTechiga ning rekonstrueeritavas lõigus kasutatakse mitmeid uuenduslikke lahendusi. Projektdokumentatsiooni koostab Infragate Eesti AS.

Kolmandasse kvartalisse on kavandatud ka Tähetorni tänava  rekonstrueerimise esimese etapi tööde alustamine. Käesoleval aastal on planeeritud alustada rekonstrueerimistööde esimese etapiga, mille mahus teostatakse rekonstrueerimistööd Kadaka puiestee ja endisel raudteetammil paikneva Lääne-Tallinna kergliiklustee vahelises lõigus. Projektdokumentatsiooni koostab K-Projekt AS.

Aasta lõpus, kui ilmaolud lubavad, on kavas alustada ka Paul Pinna tänava rekonstrueerimisega Nisu tänaval ja Varraku viadukti rekonstrueerimisega.

Tagasi üles