Suurkoondamiste tõttu kaotab töö üle 1000 inimese
SEBE koondab ligi 150 töötajat

Praegu sõidavad Tartus SEBE bussid, juulis asub sõitjaid vedama Go Bus. Ilmselt seetõttu koondab SEBE 170 töötajat.

FOTO: Kristjan Teedema

Esimeses kvartalis oli töötuna registreeritud keskmiselt 33 387 inimest, mis moodustas 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 5,1 protsenti, see on sama tase kui 2018. aasta esimeses kvartalis, samas kaotas suurkoondamiste tõttu kvartalis töö üle 1000 inimese.

Esimeses kvartalis teavitas 30 tööandjat töötukassat kollektiivsetest koondamisest, kokku kaotab nendes ettevõtetes töö üle 1000 inimese. Eelmise aasta esimeses kvartalis teavitati töötukassat kollektiivsetest koondamistest 12 korral, mis puudutas alla 400 inimest.

SEBE koondab Tartu linnaliine teenindavad bussijuhid, kuna 30. juunist hakkab ülikoolilinna bussiliiklust korraldama AS GoBus. Kuigi töötukassa teatas, et SEBE koondab 169 inimest, on bussifirma juhi Üllar Kaljuste sõnul koondatute täpne arv 148.

Suurematest koondamistest on lisaks SEBE'le teatanud veel Enefit Kaevandused AS, kus kaotab töö 146 inimest ja MRP Linna Liinid, mis koondas 112 inimest. Teiste hulgas on kollektiivsetest koondamistest teavitanud ka Luminor Bank AS ja Luminor Liising AS – kokku 49 inimest – ning AS Sangar, kus töö kaotas 52 inimest.

Kollektiivsete koondamiste põhjused on erinevad, tulenedes nii tegevuse ümberkorraldamisest kui välistest teguritest nagu näiteks senise teenusepakkumise lepingu lõppemine. Mitmel juhul on kollektiivsetest koondamistest puudutatud töötajate värbamise vastu huvi üles näidanud teised tööandjad, märkis töötukassa.

Töötajatel, kes on tööandja juures töötanud vähemalt viis aastat, on koondamise korral võimalik saada koondamishüvitist (sõltumata sellest, kas tegemist on kollektiivse koondamisega või mitte). Esimeses kvartalis määrati kindlustushüvitis koondamise korral 1754 inimesele.

Jättes kõrvale eelmise aasta alguses haldusreformi tõttu linna-, valla- või maavalitsustest koondatud hüvitise saajad, keda on ligikaudu 800, on käesoleva aasta esimeses kvartalis koondamishüvitise saajaid võrreldes aasta varasemaga ligi 200 võrra rohkem. Tööandjad, kelle juurest koondamised hõlmasid suurimat arvu koondamishüvitise saajaid, olid AS Hoolekandeteenused 57 inimesega, OÜ MRP Linna Liinid 53 inimesega ja Enefit Kaevandused 39 inimesega.

Registreeritud töötuse määr oli esimeses kvartalis kõrgeim Ida-Virumaal, 9,4 protsenti, ning madalaim Hiiumaal, 3,4 protsenti, teatas töötukassa.

Uusi töötuid registreeriti esimese kvartali jooksul 17 658. Töötukassa abiga asus esimeses kvartalis tööle või alustas ettevõtlusega 11 334 inimest, sealhulgas 2157 vähenenud töövõimega inimest. Vähenenud töövõimega töötuid oli esimeses kvartalis registreeritud töötutest ligi kolmandik.

Tagasi üles