Finantsinspektsioon: Swedbank panustas oluliselt riskide vähendamisse

Finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler.

FOTO: Mihkel Maripuu / Postimees Grupp/Scanpix Baltics

Finantsinspektsioon selgitas täna meedias avaldatud informatsiooni, mille kohaselt Swedbank grupi ettevõtete kaudu on liikunud kahtlast raha. Tegemist on meediaväljaande hinnangutega, millele ei ole meile teadaolevalt omapoolset hinnangut andnud uurimisasutused.

Ehkki Rootsi suurpanga Swedbanki tippjuhtkond on varem korduvalt avalikult kinnitanud, et neil pole olnud rahapesukahtlusega ettevõtteid kliendiks ning nad pole olnud rahapesuskeemidega kuidagi seotud, paljastab värske andmeleke, et läbi Swedbanki kontode voolas vähemalt 5,8 miljardi USA dollari jagu kahtlast raha.

Lekke tõid päevavalgele Rootsi rahvusringhäälingu SVT uurivad ajakirjanikud, kes analüüsisid andmeid viimase viie kuu jooksul. Andmekogu hõlmab endast aastatel 2007 - 2015 toimunud ülekandeid, kus üheks osapooleks oli Danske Banki Eesti filiaalis asuv konto. Ka see leke puudutab otseselt Eesti pangandust, sest kõik Swedbanki osalusega tehingud toimusid panga Balti harudes.

Postimehel on andmed üle kümne Swedbank Eesti kliendi seotusest kahtlaste rahavoogudega. Nende kontodel liikunud tehingute summad ulatuvad miljonite, kohati kümnete miljonite dollariteni.

Järgneb Finantsinspektsiooni avaldus:

Küll saame kinnitada, et alates 2014. aastast on Finantsinspektsioon võtnud eesmärgiks jõuliselt vähendada pangandussektoris rahapesuriske. Meie selge sõnum on, et Eesti ei ole koht läbipaistmatuks panganduseks ning see peegeldub Finantsinspektsiooni poolt rakendatud meetmetes ning seeläbi panganduse poolt teenindatavates kliendisegmentides. Sellisest põhimõttest lähtub ka Swedbank Gruppi kuuluv Eesti krediidiasutus Swedbank AS, kes on oluliselt panustanud teda ohustavate riskide vähendamisse.

Hindame, et Finantsinspektsioon on Eesti pangandussektori rahapesualased riskid viinud võrreldes 2014. aastaga oluliselt madalamaks, samas on järelevalve jätkuv. Mitmed pangad on ka ise reageerinud kohaselt ning oma ärimudelid, portfellid ja riskikontrollid nendes tingimustes üle hinnanud, nagu ka Swedbank AS Eestis.

Kuna meedias leviva informatsiooni kohaselt seotakse laekunud kahtlast raha nn Danske Banki kaasusega, siis peame vajalikuks selgitada järgnevat:

Nagu ükski teine pank, siis ei saa ega ole ka Danske pank tegutsenud finantssüsteemis isolatsioonis. Kindlasti laekub sinna makseid teistest pankadest, samuti väljub sealt makseid teistesse pankadesse, seega kõnealused kanded võivad puudutada paljusid panku, sh mitmete ELi riikide panku. Eeltoodu kehtib ka kahtlase raha puhul. 

See ei tähenda aga automaatselt (ega ka välista) seda, et teoreetilises rahapesukaasuses n-ö makseid vastuvõttev pank on pannud toime kuriteo või ka rikkunud pangale kehtestatud nõudeid, mis suunavad panka oma klienti tundma ja kahtlust äratavaid asjaolusid tuvastama.

Rahapesu asjades tuleb tuvastada täpsed asjaolud, kas eelkõige esineb raha kriminaalne päritolu ja milline on selle kriminaalse raha liikumise ahel, seal hulgas millises kihis (nt teises, kolmandas jne) üks või teine pank tehingute jadas on ning kas tal oli tulenevalt talle pandud hoolsuskohustusest seda võimalik vältida. Mida kaugemal see kiht on, seda raskem on seda ka pangal teha. 

Rahapesu tõkestamise järelevalve on jätkuv, kontrollime avaldatud asjaolusid, me ei anna käeoleva avaldusega hinnanguid Swedbank AS varasemate tehingute kohta. 

Tagasi üles